Opinie: Kamermotie 30 km binnen de bebouwde kom is symboolpolitiek.

Alleen het plaatsen van 30km-borden is niet voldoende. Foto Shutterstock

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om binnen de bebouwde een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te stellen. Dat werkt niet zonder aanpassing van de wegen en handhaving.
Lees meer over
Opinie

Een paar dagen geleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het plan van GroenLinks en de SGP om binnen de bebouwde kom een standaardlimiet van 30 kilometer per uur in te voeren. Dat lijkt een goed idee voor eenieder die waarde hecht aan verkeersveiligheid en een plezierige leefomgeving. Maar je kunt vraagtekens zetten bij de uitvoering.

‘Sobere’ inrichting