De komst van nóg eens twee loodsen in Oudeschans wordt vereenvoudigd tot hamerstuk. Kennis is macht, maar geen kennis blijkbaar ook | opinie

Sfeerbeeld van Oudeschans, Westerwolde. Foto: Shutterstock

Het bestuur van Stichting Vesting Oudeschans stelt grote vragen bij de gang van zaken rond de behandeling van het bestemmingsplan voor twee loodsen in Oudeschans, dat niet door de gemeente zelf geschreven blijkt maar door een commerciële partij.
Lees meer over
Opinie

In 2017 hield de NOS een representatief onderzoek naar de kwaliteit van gemeenteraadsleden. Er deden 2.100 raadsleden mee aan het onderzoek. De conclusie was dat de werkdruk hoog is en dat men vaak tijd, maar vooral kennis tekort komt.

Bijna de helft van de ondervraagden noemde het lage niveau van de gemeenteraad één van de negatieve aspecten van het raadswerk. Een deel zei zelfs dat het niveau van de raad te laag is om het raadswerk goed uit te kunnen voeren.

Vooral lokale partijen hebben een bedroevend niveau, zo werd in het onderzoek gesteld. Bijna de helft van de raadsleden zou graag meer scholing willen. In kleinere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Westerwolde, is die behoefte groter dan in grotere gemeenten. Daarnaast pleitte men voor een betere screening van raadsleden.

80 procent tegen

Bovenstaande bevindingen zijn te vertalen naar de commissievergadering die 1 juni jongstleden plaatsvond in het gemeentehuis van de gemeente Westerwolde aangaande een herstelbesluit in het onlangs vastgestelde bestemmingsplan ‘Oudeschans, Dijkwal 1 en 2’. Zoals u wellicht weet, is ruim 80 procent van de inwoners van Oudeschans tegen de komst van nóg eens twee loodsen die de eeuwenoude vesting een industrieel karakter zullen geven.

Het bestemmingsplan is niet door de gemeente zelf geschreven, maar het betreft een bedrijfsplan dat in opdracht van de aanvragers van de loodsen is opgesteld door een particulier, commercieel adviesbureau. Dat is vreemd, zult u denken. Toetst de gemeente dit zelf niet?

Het antwoord is: neen. Pas naar aanleiding van een ingesteld beroep tegen het bestemmingsplan heeft de gemeente geconstateerd dat er onjuistheden en omissies in staan. Tijdens de commissievergadering hebben ondergetekenden, allen goed opgeleid, tal van inhoudelijke vragen gesteld over de voorgestelde correcties. Dit omdat het volstrekt onduidelijk is wat deze correcties daadwerkelijk inhouden en welke impact zij zullen hebben op het bestemmingsplan en dus op onze vesting.

Retorische vraag voor de bühne

CDA Westerwolde stelde: „Hoe heeft het toch zover kunnen komen dat de wethouder deze onjuistheden en omissies nooit heeft gezien?” Een retorische vraag voor de bühne, zeker gezien het feit dat deze partij zonder enige reserves heeft ingestemd met het bestemmingsplan waar de onjuistheden en omissies destijds al in stonden.

Alsof het CDA zich niet heeft kunnen inlezen en bij de besluitvorming geen stem had. Gemeentebelangen Westerwolde en PvdA Westerwolde maakten het nog een tikje bonter, want, daar waar de oppositie intelligente, kritische en inhoudelijke vragen stelde, zijn bovengenoemde coalitiepartijen vooringenomen en eensgezind positief over de uitkomst.

Nog vóórdat de wethouder in de vergadering aangaf dat hij op alle gestelde vragen schriftelijk zal ingaan omdat hij ter plekke de antwoorden schuldig moet blijven, gaat de interruptiemicrofoon aan bij deze partijen om alvast een voorschot te nemen op dit zelfbenoemde hamerstuk: „Volkomen helder en alvast akkoord, meneer de voorzitter. Tsja, jammer dat er fouten gemaakt werden, maar als er fouten gemaakt worden dan moeten ze zo spoedig mogelijk hersteld worden, want dan kan men door. Zo lang hoeft het allemaal toch niet te duren?”

Niet gehinderd door kennis

Ondanks de roep om betere scholing en screening nemen de raadsleden van de eerdergenoemde politieke partijen, niet gehinderd door enige inhoudelijke kennis van zaken, een besluit waarvan zij klaarblijkelijk niet in staat zijn de complexiteit ervan te analyseren en de impact te overzien.

Een gebrek aan kennis heeft niet zonder meer een gebrek aan macht tot gevolg en zo worden kwesties als die in Oudeschans vereenvoudigd tot hamerstukken. En, weer doorrrrr!

Dat is bedroevend, maar vooral ronduit beledigend voor degenen die zich dag in dag uit inzetten voor het behoud van één van de laatste grensvestingen in open landschap die Nederland nog kent.

Wie controleert de raadsleden

Een gemeenteraad is namelijk het gekozen vertegenwoordigende lichaam in de gemeente en daarvan tevens het hoogste bestuurlijke orgaan. De raadsleden stellen het beleid van de gemeente vast en controleren het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders. De vraag is: wie controleert de raadsleden?

Namens het bestuur van Stichting Vesting Oudeschans,

Annemiek Kamsma
Bernadette Karremans
Elles Dost
Marja Romkema
Petra Koorn
Renske Lambeck
Wilma Fonteijn

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nog geen toegang tot PREMIUM, abonneer je hier

Nieuws

Meest gelezen

menu