Schipper: lage variant van de Gerrit Krolbrug is voor alle partijen acceptabel en zal zelfs bij kunnen dragen aan de veiligheid op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | opinie

Zicht op de Gerrit Krolbrug in huidige staat, vanaf het water. foto Dirk van Driel / dirkvandriel.nl

Een hoge of lage Gerrit Krolbrug maakt niet uit voor het aantal brugopeningen, stelt schipper Dirk van Driel in navolging van het Gerrit Krolbrug Comité. De recreatievaart kan volgens hem net zo goed door de Stad varen.
Lees meer over
Opinie

Als schipper die ontelbare keren de Gerrit Krolbrug is gepasseerd met een varend woonschip moet ik constateren dat het belangrijkste argument van het Gerrit Krolbrug Comité juist is, namelijk dat de lage variant van de nieuw te bouwen brug vrijwel even vaak zal draaien (opengaan) als de hogere variant: zelden of nooit ben ik de oude brug zonder beroepsvaart gepasseerd.