Opinie: 'Verdubbel de gehele N34'

Dankzij de A37 hebben zich veel bedrijven in Zuidoost-Drenthe gevestigd. Een verdubbeling van de N34 kan hetzelfde effect hebben. Foto Archief Gerrit Boer

Verdubbeling van de N34 gaat om meer dan twee keer twee rijstroken tussen Coevorden en Groningen. Het gaat de regio veel opleveren en maakt haar beter toekomstbestendig.
Lees meer over
Opinie

Kort en krachtig: Het bedrijfsleven in de regio Emmen-Coevorden is van mening dat de hele N34 verdubbeld moet worden. Van Coevorden tot en met Zuidlaren. En dat om te beginnen het grootste knelpunt in deze slagader van de regionale economie snel moet worden aangepakt, de situatie rond de rotonde bij Gieten.

Dat zeggen we al sinds 2010 tegen het Drents parlement, herhaalden we daar in 2014 en ook in 2018 hebben we er opnieuw een lans voor gebroken richting de Drentse politiek, plus waar dat kon ook op andere plaatsen. Niet zonder reden en niet zonder succes. Het wegvak van Coevorden tot aan Emmen-Centrum krijgt vier rijstroken. Nu de volgende fase. En wel hierom:.

Verkeersveiligheid

De N34 is voor de regio Emmen-Coevorden meer dan een strook asfalt van A naar B. Het is de meest directe verbinding met de stad Groningen, het onderzoeks- en kenniscentrum van Noord-Nederland. De N34 is tevens de meest efficiënte route tussen beide steden die op tal van terreinen steeds nauwer met elkaar verbonden raken. Maar in de huidige vorm wel een gevaarlijke route, om het aspect verkeersveiligheid direct maar op tafel te leggen. Een verdubbeling kan die veiligheid aanzienlijk verhogen. En wat milieu betreft: onze regio loopt voorop in de ontwikkeling van rijden op waterstof en elektrische voertuigen op stroom uit eigen regio gaan explosief toenemen de komende jaren. Uitstoot, lawaai, is dus niet echt een issue meer wanneer de weg over tien, twaalf jaar klaar is.

Kennisader

De rol van de N34 voor de regio gaat in de ogen van het bedrijfsleven verder dan een veilige en snelle verbinding Coevorden-Emmen-Groningen. Ze is onderdeel van de kennisader tussen Enschede en Groningen, twee voor onze regio belangrijke universiteitsregio’s. De N34 vormt de verbinding tussen de specialistische onderzoeks- en kenniscentra van Twente en Groningen en de innovatieve maakregio Coevorden-Emmen, die er precies tussenin ligt als onderdeel van de Dutch TechZone.

Een citaat uit het rapport van de commissie onder leiding van de twee topondernemers Sjoerd Vollebregt en Eiso Alberda van Ekenstein uit 2016, dat de basis legde voor wat nu de Dutch TechZone is: „Voor de regio geldt dat een belangrijke schakel ontbreekt, namelijk een goede doorgaande verbinding van Groningen, via Emmen, Coevorden, Hardenberg naar Enschede. De huidige reistijd, zeker gevoelsmatig, staat economische verbindingen en samenwerkingen in de weg. De Duitse A31 heeft gezorgd voor een verbetering, maar draagt onvoldoende bij aan het dichterbij elkaar brengen van economische structuren in Noord en Oost Nederland.”

Gevoel

Het gaat dus niet alleen om veiligheid en harde feiten – snellere reistijden -, maar ook om gevoel. Dat hebben we twaalf jaar geleden al ervaren bij de opening van de A37. Van karrenspoor naar autoweg. Emmen kwam tussen de oren ineens een stuk dichterbij te liggen.

Welk beeld krijg je van een regio? Hoe ver is het gevoelsmatig? Dat speelt absoluut een rol, wil je economisch aantrekkelijk blijven voor kennis- en productiebedrijven. We kunnen op en rond de Hondsrug tenslotte niet allemaal leven van fietsende toeristen en wandelende overnachters.

Goede verbindingen

Conjunctuur volgt infrastructuur. Bedrijven, we zagen het bij Tesla en Emmen, kijken echt vanuit allerlei perspectieven naar een gebied. Infrastructuur hoort daar bij in de top 3. Goede verbindingen zijn ‘key’ bij locatiekeuze. Goede verbindingen maken reistijden (ook in de hoofden) korter en reizen comfortabeler. Daarmee ontstaat een aantrekkelijk gebied voor mensen van elders om zich er ook als inwoner te vestigen en in Emmen gaan natuur en economie prima samen.

Toekomstbestendig

Wanneer de politiek en bedrijfsleven in Zuidoost Drenthe zich in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw niet zo sterk had gemaakt voor de realisatie van de snelweg A37 vanaf Hoogeveen en aan Duitse zijde de Lückenschluss van de A31 Autobahn, hadden tal van bedrijven zich niet in de regio gevestigd, was de stad Emmen niet geworden wat ze nu is. En ontwikkelde Coevorden zich niet tot een steeds belangrijker internationaal logistiek centrum.

Een op zorgvuldige wijze verdubbelde N34 gaat de regio veel opleveren en maakt haar beter toekomstbestendig, op nationaal, maar ook internationaal niveau. De Hunebed Highway is inmiddels een begrip, maar de regio kan er pas echt van gaan profiteren wanneer hij wordt verdubbeld.


Herman G. Idema is directeur van VPB-Emmen.

Nieuws

Meest gelezen

menu