Arme mensen inactief, lui en slecht voor hun kinderen? Laten we in plaats van de armen eens de beleidsmakers onder de loep leggen | opinie

Archieffoto Foto: Roos Koole

Bestuurders zouden beter moeten stilstaan bij wat het betekent om arm te zijn, stelt Laura Batstra. Volgens haar kunnen de miljarden voor indirecte armoedebestrijding beter besteed worden aan het verhogen van de laagste inkomens.
Lees meer over
Opinie

Kinderen uit arme gezinnen doen weinig aan sport. Onderzoek van het Mulier Instituut wees afgelopen maand uit dat de miljoenen die de overheid jaarlijks uitgeeft om sportdeelname te bevorderen verdampen: minder dan de helft van de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen sport iedere week, tegenover meer dan driekwart van de kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen.

40 miljoen euro subsidie

Nieuws

menu