Lezersbrieven: Bouwen in Roden, te hoge bonus en burgerschap

Een bouwplaats in Nederland. Nieuwbouwplannen in Roden stuiten op verzet. Foto Archief AN

Lees meer over
Opinie

Bouw liever in Eelde en niet in Roden Zuid

Door wethouder Kosters van de gemeente Noordenveld zijn oude plannen voor woningbouw in Roden Zuid en voor een doorgaande verbindingsweg weer opgepoetst. Daartoe zouden sportverenigingen moeten verhuizen. Er moet worden gebouwd voor de overloop uit de stad Groningen. Hierbij wordt direct duidelijk dat de woningbouwplannen vanuit een breder perspectief moeten worden ontwikkeld. Dat is een taak voor rijk en provincies met goede afstemming met betrokken gemeenten. Wonen is een primaire levensbehoefte en daar kan niemand op tegen zijn. De vraag is alleen hoe ga je dat vorm geven, hoeveel en wat moet er gebouwd worden, waaraan is behoefte? Het nu zo maar aanwijzen van een stuk grond voor woningbouw, dat recent is verkocht aan een projectontwikkelaar, getuigt niet van een duidelijke visie. Sportverenigingen, zoals tennisvereniging REO, worden geconfronteerd met kapitaalvernietiging en weten niet waar ze naar toe gaan. Bewoners van de aanpalende wijken zitten niet te wachten op een bijbehorende doorgaande verbinding. Voor grote woningbouwplannen zijn er wellicht op korte termijn op vliegveld Eelde betere mogelijkheden dan in Roden Zuid.

Roden, Hans Bor


Bonus topman DE

Topman Douwe Egberts krijgt welkomstbonus van 10 miljoen. Toen ik dit las als vakbondsman ging mijn bloed sneller stromen en dacht: dit kan toch niet waar zijn anno 2020? Maar het bleek wel zo te zijn. Ik dacht: nu klim ik in de pen want dit is zo onrechtvaardig en voor het personeel van DE niet te accepteren. Ook las ik in DVHN dat de aandeelhoudersraad en raad van commissarissen hiermee ingestemd hebben. Dat deze heren elkaar de bal toespelen is natuurlijk al lang bekend, maar heeft niks te maken met een eerlijke verdeling van geld wat er wordt verdiend door het gehele personeel. De man in kwestie heeft nog niks gepresteerd bij DE en wordt nu al meer dan rijkelijk beloond. Mijn advies aan het personeel/bonden: ga zo lang staken tot de welkomstbonus van tafel is en er een goede CAO voor het personeel is. Ik wens jullie veel succes hiermee.

Hoogeveen, Bert Boersma


Hoog tijd voor het vak burgerschap

Elke school in Nederland moet een veilige plek zijn voor iedereen die er werkt. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het al lang niet meer. Denk aan een leraar Nederlands van het Emmauscollege in Rotterdam die moest onderduiken. Dit voorval is helaas geen incident. Op een school in Den Bosch is eveneens een docent bedreigd wegens een cartoon die in de klas hing. Deze voorbeelden zijn een duidelijke aanslag op de vrijheid van en de veiligheid in het onderwijs. Hoog tijd dat onderwijsminister Slob nu echt vaart zet achter de invulling van een verplicht vak burgerschap. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden les moeten krijgen in de kernwaarden van onze open Nederlandse samenleving: veiligheid, vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Je kunt ze op je vijf vingers natellen en als je ze samenbalt tot een vuist is deze vuist niet om mee te slaan, maar een symbool voor de verbondenheid van alle vijf kernwaarden, die we moeten koesteren als burgers die vrij naast elkaar mogen leven in onze democratie.

Herman de Muinck, oud-docent en veiligheidscoördinator Augustinuscollege Groningen.


Lichamelijke onschendbaarheid

Met grote schrik las ik het artikel over de worsteling van de politiek met de vaccinatieplicht. Verplichten kan en mag niet mogelijk worden in het licht van de onschendbaarheid van de integriteit van het lichaam, hetgeen volgens mij een mensenrecht is. En hoezo niet indirect mensen onder druk zetten als zij zich niet zouden laten vaccineren? Als niet-gevaccineerde mensen dingen ontzegd gaan worden, is dat wel degelijk een indirecte druk. Het is te zien als een soort straf voor het je niet laten vaccineren en straf betekent altijd dat er automatisch zowel direct als indirect druk wordt gezet op diegene die gestraft wordt. In dit geval word je onder druk gezet om je lichamelijke integriteit te laten schenden. Ik zie het als een ‘gevaarlijk dicht aan de rand staan van een wel heel hellend vlak’, want waar begint en houdt de lichamelijke onschendbaarheid dan op? Welke deuren worden hiermee geopend?

Delfzijl, M. Deden


Moorlag is te laat wakker

Het opiniestuk van oud-gedeputeerde Moorlag ( DVHN , 14/11) bevat zoveel onjuistheden dat het bijna zeer doet om te lezen. Ik moet daarom wat correcties aanbrengen. 1. 20.000 verloren banen in de gasindustrie, dat getal heeft Moorlag niet zelf bedacht, dat getal komt van de industrie. Jarenlang heeft de politiek in Groningen gedaan alsof dit probleem niet bestond. Nu het te laat is, is het getal ineens wel waar? 2. Tienduizenden banen in de waterstofindustrie? Waterstof is slechts één van de vele opties om ons eigen gas te vervangen. Waterstof uit duurzame energie is nog kleiner. We praten over hooguit honderden banen. 3. Mensen die nu nog in de fossiele industrie werken krijgen een toekomstbestendige plek? Het merendeel van die 20.000 banen is allang verdwenen. We zijn misschien bij de laatste paar duizend banen. 4. Laten we positief eindigen. Er is tenminste één Groninger politicus wakker geworden. In Drenthe is het provinciebestuur nog in winterslaap. Daar wordt men waarschijnlijk pas wakker als het hoofdkantoor van de NAM is verdwenen uit Assen.

Zwiggelte, Jaap Ruzius


Citaat over twee Duitslanden

in het artikel Vijand van toen is nu beste buur ( DVHN , 13/11) wordt de uitspraak „Ik hou zoveel van Duitsland dat ik blij ben dat er twee van zijn” aan wijlen Han Lammers toegedicht. Dit lijkt mij niet juist. De zin „Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich froh bin, dass es zwei davon gibt” is vaak geciteerd en dat in meerdere talen. Hij werd met name gebruikt om ervoor te waarschuwen dat Duitsland opnieuw een grote militaire macht zou kunnen worden indien er slechts één groter Duitsland zou bestaan. Liever behoud van de toen bestaande deling en verdeeldheid als garantie voor behoud van de vrede. De zin komt van François Mauriac (1885 – 1970, Frans publicist, Nobelprijswinnaar Literatuur en verzetsstrijder). Dit moge niets afdoen aan de inzet en kwaliteiten van journalist Herman Haverkate en hoogleraar geschiedenis Jacco Pekelder. Het blijft een interessant onderwerp en artikel.

Nieuw-Beerta, Heino Leemhuis


Partij voor de Dieren verbaast

Met verbazing het artikel van de Partij van de Dieren gelezen over een miljoen huizen op landbouwgrond ( DVHN , 14/11). De Partij van de Dieren weet blijkbaar niet dat huizen nu al voor het grootste gedeelte op landbouwgrond worden gebouwd. De Partij van de Dieren is er zo bezeten van om de veehouderij weg te krijgen dat ze alle principes over boord gooien. Want met de veehouderij verdwijnt ook het leefgebied van het wild. Waar moeten al die arme ganzen, hazen, fazanten en ander wild blijven? Is dat het waard om die op te offeren om de landbouw om zeep te helpen? En altijd de boeren en jagers de schuld maar geven terwijl dit nog wel een stukje erger is.

Lauwerzijl, Piet Bloed


Nieuws

Meest gelezen

menu