Opinie: Recessie van historische omvang

Windturbine in de Eemshaven. Foto: Jan Zeeman

Het provinciebestuur van Groningen ziet geen actieve rol voor zich weggelegd bij de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis. Dat moet anders.
Lees meer over
Opinie

De Europese Commissie spreekt in haar op 6 mei gepubliceerde driemaandelijkse vooruitblik de verwachting uit dat de coronacrisis dit jaar in Europa ‘een recessie van historische omvang’ zal veroorzaken. Brussel voorspelt dat de Europese economieën met 7,4 procent zullen krimpen. Voor Nederland houdt de Commissie rekening met een krimp van 6,8 procent in 2020. In 2021 zou de economie weer met 5 procent kunnen groeien. De werkloosheid stijgt van 3,4 naar 5,9 procent. Massaontslag van de zomer wordt gevreesd.

In dit licht vinden wij het onbegrijpelijk en zelfs verwerpelijk dat het college van Gedeputeerde Staten stug en star door dendert met waanzinnig dure plannen voor ‘groene energie’. Daar moet het belastinggeld naartoe! Het college wil veel meer megawindturbines bouwen en industrieterreinen voor zonne-energie aanleggen dan hetgeen, gezien de nationale opgave voor onze provincie, proportioneel is. We moeten in Groningen weer zo nodig ‘koploper’ zijn!

15,5 miljoen

Nu is er blijkens de jaarrekening 2019 een ‘voordelig rekeningresultaat’. Het gaat hier gewoon om gemeenschapsgeld, er is een minder negatief rekeningresultaat. In het jaar 2019 heeft de provincie geen 15,5 miljoen winst gemaakt, maar heeft de provincie die 15,5 miljoen van haar burgers niet uitgegeven. Een groot gedeelte van dat geld (9.2 miljoen) moet worden herbestemd en GS hebben daarvoor maar liefst 24 bestemmingen voorgesteld. Dit zijn overlopende posten die uit 2019 stammen. Deze voorstellen lopen uiteen van erfgoed tot laadpalen en zelfs driemaal bemoeienissen met de ‘natuur-inclusieve landbouw’.

Steunfonds

Zien we dit in het licht van de huidige coronacrisis, dan is het beschamend dat het college van GS deze voorstellen doet. Vooral als we zien dat het voor de bestrijding van de corona-armoede geen actieve taken voor de provincie weggelegd ziet. Men rept over monitoren, ondersteunen met kennis, kennisontwikkeling en innovatie, maar vooral over ‘geen provinciaal domein’. Dat is voor ons zeer verontrustend, gezien de zware economische klappen die er gaan vallen. En die gaan vooral vallen bij de praktisch opgeleide kant van de samenleving en de ondernemers in de provincie. Juist de kant van de samenleving waar de provincie van afhankelijk is om de economie draaiende te houden. Dus zouden GS deze overlopende posten uit de begroting van 2020 moeten halen om ruimte voor steun te creëren. De overige 6,3 miljoen gaat naar reserves zodat die openblijven voor diverse uitgaven. Wij willen de totale 15,5 miljoen euro die GS willen overboeken naar reeds gevulde potten van 2020 en in reserves willen storten, ten goede laten komen aan een steunfonds voor de provinciale economie. Daar zal dat geld – en meer – hard nodig zijn, in het belang van de direct door de economische klappen getroffenen en van alle inwoners van onze mooie provincie!

Bart van der Werf, Eddy Kuiper, Robert Pestman, Daniël Osseweijer en Henk Marquart Scholtz zijn Statenlid van Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu