Het wordt tijd voor échte lokale politici die pal staan voor de belangen van de inwoners en bedrijven in hun gemeente | opinie

Verkiezingsbord voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Baflo. Foto: DVHN

Lokale kiezers zijn de landelijke partijen zat, stelt Bert Homan. Volgens hem wordt het tijd voor échte lokale politici die pal staan voor de belangen van de inwoners en bedrijven in hun gemeente.
Lees meer over
Opinie

Lokale kiezers zijn de landelijke partijen zat. Wat nu? Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn landelijke partijen nagenoeg overal afgestraft. Bijna 40 procent van de stemmen ging naar lokale partijen.

Uit onderzoek blijkt dat kiezers lokaal stemmen of niet stemmen omdat ze geen vertrouwen hebben in de landelijke partijen. Daarnaast verandert de maatschappij ook door jonge generaties die andere doelen hebben.

De generaties geboren na 1980 kijken en beleven de wereld anders dan alle generaties daarvoor. Hun invloed wordt groter. Hun denkwijzen beïnvloeden de maatschappij. Het gaat nu om nog circa 40 procent van de kiezers, over vier jaar is dat 50 procent. Zij bepalen vormen de komende 30 jaar Nederland.

De wereld als geheel

Die ‘nieuwe’ generaties focussen zich niet op één doel, zij kijken naar de maatschappij en de wereld als een geheel. Zij hoeven niet, zoals andere generaties, te strijden voor een specifiek doel. Zij kijken meer naar wat hun directe omgeving raakt.

De ‘oudere’ generaties hadden en hebben een duidelijkere focus op één punt. Was dat na de oorlog vooral bouwen, bouwen, bouwen, eind vijftiger jaren en in de jaren zestig werd dat ‘wij willen mee praten’, waarmee die generatie zich afzet tegen het establishment.

Dat werd in de jaren zeventig ‘er is een andere wereld mogelijk’, ook wel ‘love, peace and understanding’ genoemd. De economische crisis met werkeloosheid en armoede, maakte daar aan het einde van dat decennium weer een einde aan.

Alles moet goed zijn en voelen

Generaties daarna richten zich op nabijheid en op het idee alles goed moet zijn en voelen. „Mijn omgeving en ik moeten goed en in balans zijn. Dan komt het goed met de wereld.” Kijk naar de verkiezingsuitslagen. Steeds meer gericht op de eigen omgeving.

Als we kijken naar de ontwikkeling van lokale partijen dan zien we vanaf 2002 (Fortuyn) een stijging van het percentage raadszetels van enkele procenten tot bijna 40 procent dit jaar. Ik voorspel dat die trend blijft doorgaan.

Als over 4 jaar het electoraat bestaat uit 50 procent mensen die na 1980 geboren zijn, zal het aantal zetels van lokale partijen nog verder toenemen. Niet alleen door de kiezers uit nieuwe generaties, ook door de invloed die zij op de hele maatschappij hebben.

Landelijke politiek doet niet wat de kiezers graag willen

De kiezers zien de landelijke politiek als machteloos en zonder aandacht voor de lokale belangen en wensen. Of het nu gaat om woningbouw, zorg, boeren, energie, vluchtelingen of mensen die in de problemen zitten, de landelijke politiek doet niet wat de kiezers graag willen. Daarom richten ze zich lokaal op partijen die dichtbij zijn. Lokaal dus.

Is er een oplossing? Ja. Stop met het ‘oude politieke denken’ en ga echt met mensen in gesprek. Maak duidelijk dat er landelijke, provinciale en lokale politici zijn, die ieder een eigen rol en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dan moet de landelijke politiek de lokale politiek echt vrij laten en niet van bovenaf alles bepalen. Vertrouw elkaar!

De drie politieke lagen moeten naast elkaar staan, in plaats van boven elkaar. Ze moeten gelijkwaardig worden en de kiezer mag ze aanspreken op wat er op en in hun gebied gebeurt. Dus de lokale politici voor lokale politieke besluiten. Niet voor landelijke besluiten.

Tijd voor échte lokale politici

Dat zal niet eenvoudig zijn. Het wordt tijd voor échte lokale politici die zich richten op de items in de gemeenten en die pal staan voor de belangen van de inwoners en bedrijven in hun gemeente. Het moet ‘normaal’ zijn dat deze politici zich over landelijke items uitlaten die de inwoners raken. Zo kunnen ze invloed op de landelijke politiek uitoefenen. Dat moeten die landelijke partijen accepteren, anders verdwijnen ze uit de lokale politiek.

Bert Homan is generatiespecialist en coach van politici en bestuurders

Nieuws

menu