Opinie: Milieu en minima slecht af zonder diftar

Anneke Schipper (rechts) uit Haren voerde afgelopen najaar actie tegen het afschaffen van diftar in de voormalige gemeente. Omdat Haren nu onder Groningse regels valt, is de afvalstoffenheffing fors duurder geworden. Foto: Jaspar Moulijn

Het tegen alle afspraken in afschaffen van diftar in Haren is een straf voor inwoners die met een bewust beleid hun portemonnee en het milieu een goed dienst bewijzen.
Lees meer over
Opinie

Vorige week zijn er ruim 500 ‘zienswijzen’ (lees: bezwaarschriften) ingediend op de nieuwe afvalstoffenplannen van de gemeente Groningen. Het gros daarvan komt uit Haren en maakt bezwaar tegen het afschaffen van diftar, het betalen van een afvalstoffenheffing naar rato van aangeboden kilo’s afval.

Nieuws

menu