Opinie: Miljoenen voor nertsenfokkers moeten naar de dieren

Medewerkers van de NVWA zijn bezig met het ruimen van nertsen op een met het coronavirus besmette nertsenfokkerij. Foto: Rob Engelaar

Nu Nederland stopt met de bontindustrie krijgen nertsenfokkers ter compensatie miljoenen mee. Geld dat beter kan worden besteed aan dierenopvang en aan bewustwording over hoe we met dieren omgaan.

‘Hebben dieren het hier slecht? Ga eens in Polen kijken!’ Met het argument dat wij in Nederland beter met dieren omgaan kom je voortaan niet meer weg. Zojuist nam het Poolse parlement met een grote meerderheid een wet aan die het houden van dieren voor bont verbiedt. Niet met een barmhartige afbouwtermijn van twaalf jaar, die wij onze nertsenfokkers ooit toestonden; in Polen krijgen ze maar één jaar de tijd om te stoppen.

Tientallen miljoenen compensatie

Ook in Nederland vindt een grote meerderheid het al een kwart eeuw onaanvaardbaar dat nertsen in krappe kooien worden gehouden en worden vergast voor hun vacht. Toch duurde het lang voordat de bewustwording van deze ongekende vorm van dierenleed in 2012 werd omgezet in een fokverbod. Dit verbod zou pas ingaan in 2024, maar nu nertsen vatbaar blijken voor het coronavirus, en de sector een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, is besloten het verbod drie jaar te vervroegen.

Destijds is al een compensatie gegeven van 32 miljoen euro. 40 miljoen euro extra is uitgekeerd aan fokkers wier dieren zijn besmet. Daarbovenop wil landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) ze nog eens 150 miljoen euro toestoppen. 222 miljoen euro in totaal. Een paar miljoen per fokker, tientallen miljoenen voor grote fokkers, die al in Denemarken fokkerijen opzetten en het daar goed kunnen gebruiken. Toch zijn ze zeer teleurgesteld. Ze runnen een ‘legaal’ bedrijf. Hun ‘levenswerk’ wordt hen afgenomen. Ze eisen minstens het dubbele bedrag om hun diepte-investeringen in kippengaas, kwakjes voer en gasflessen terug te verdienen.

Besmette fokkerijen

Vele ondernemers die hun deuren sloten door corona, zitten in de bijstand. Mensen in de zorg krijgen geen cent structurele loonsverhoging. En terwijl al vaststaat dat fokkers de verspreidingsbron zijn tussen de nertsenfokkerijen, gaan ze gewoon door met elkaar te besmetten. Op al drieënvijftig van de 120 nertsenfokkerijen is het virus aangetroffen en de teller loopt. Op elk vroegtijdig geruimd dier staat tenslotte een premie; het is lucratief om te niezen boven de kooitjes. Met een miljoentje of twee kun je in Denemarken opnieuw beginnen.

Politieke steun

Nertsenfokkers wisten dat ze vroeg of laat moesten stoppen. Ze hadden jarenlang de tijd om zich om te scholen naar een fatsoenlijk beroep. Ze breidden juist uit. De politiek stond toe dat ze jaarlijks miljoenen nertsen een ellendig leven bezorgden en op een gruwelijke manier lieten stikken. En nooit werd er genoeg aan verdiend. Vorig jaar ontdekte de FIOD dat elf fokkers voor vijftig miljoen euro aan belasting ontdoken.

In de begindagen van corona maakten de rijkste fokkers gretig gebruik van de NOW-regeling. Jos van Deurzen, met een vermogen van 89 miljoen euro, onttrok 827.202 euro aan het fonds. En nog verliest de politiek haar geduld niet. CDA en GroenLinks, gesteund door VVD, PVV, ChristenUnie, 50Plus, DENK, SGP en FvD regelden er nog even 150 miljoen bij. Al dat geld kunnen fokkers niet meer meenemen naar Polen, dus nu laten sommigen weten dat ze hun stallen niet gaan afbreken. Ze willen sowieso ‘iets met dieren’ doen.

Petitie

Wat gaat het worden? Wat past er in de kooitjes? Konijnen? Eenden? Die mag je in Nederland nog ongestoord massaal uitbuiten en vermoorden. Komt er eigenlijk ook compensatie voor de miljoenen nertsen, wier bestaan door negen jaar gedoogbeleid werd verziekt? Hoeveel is het peilloze lijden van een dier waard? In minder dan drie weken is de petitie #doemijdanookmaareenmiljoen 18.000 keer ondertekend. Als schatrijke dierenbeulen miljoenen krijgen, willen anderen dat ook. Om er een dierenopvang mee te beginnen. Of voor een bewustwordingscampagne tegen de manier waarop we in Nederland met dieren omgaan.

Corona is een gelegenheidsargument om het nertsenfokverbod vervroegd in te laten gaan. Het gaat om het principe. Om ethiek; de nertsen zijn een testcase. Laten we hiervan leren, bij de sanering van de intensieve varkensindustrie, kippenindustrie, zuivelindustrie, waar een nieuw, levensgevaarlijk virus elk moment de kop kan opsteken. In een duurzame economie is geen plaats voor dierenbeulerij. Stop ermee, zonder al deze miljonairs met een gouden handdruk op gang te helpen met nieuwe roofbouw.

Chantal het Hart en Jeroen Siebelink zijn initiatiefnemers van de petitie www.doemijdanookmaareenmiljoen.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu