Ongezond eten is een epidemie die dezelfde strakke, intensieve aanpak verdient als corona. Een minister van Voeding is broodnodig | opinie

Foto: Archief ANP .

Een stille epidemie, die al jaren aan de gang is, voltrekt zich momenteel in de schaduw van de coronapandemie, maar verdient dezelfde strakke, intensieve aanpak. Het is de epidemie die het gevolg is van ongezond eten en drinken. Daarom wil internist Rob Gonera dat er een minister van Voeding wordt aangesteld.
Lees meer over
Opinie

Recente getallen van het RIVM laten zien dat er jaarlijks 35.000 Nederlanders sterven door roken, overgewicht en probleemdrinken. Daarom pleit ik ervoor dat in het nieuwe kabinet een minister van Voeding in het leven geroepen wordt die de regie voert over de bestrijding van dit grote gezondheidsprobleem. Alleen een intensieve en structurele aanpak kan leiden tot een oplossing hiervoor. De minister van Voeding moet toezicht houden op de kwaliteit, de productie en de verdeling van de voeding.

Momenteel eten we veel onbetrouwbare voeding die niet duurzaam geproduceerd wordt en oneerlijk verdeeld wordt over de Nederlandse bevolking. Als voeding op dezelfde manier beoordeeld zou worden als een geneesmiddel dan zouden de meeste voedingsmiddelen direct van de markt gehaald worden. Bekende bijwerkingen zijn: obesitas, diabetes mellitus, hoge bloeddruk, infectieziekten, psychische klachten, kwaadaardige ziekten, maag- en darmziekten, antibioticaresistentie.

Producenten veranderen niet uit zichzelf

De voedingsindustrie zal niet uit zichzelf de samenstelling van de voeding gaan veranderen. Daarom is het van belang dat de machtige voedingsindustrie een geduchte tegenstander in de vorm van een minister van Voeding krijgt die de noodzakelijke veranderingen op een daadkrachtige manier kan doorvoeren.

De productie van veel voedingsproducten gaat ten koste van onze natuur. Er moet anders naar de productie van voeding gekeken worden om de natuur te redden. Kleinschalige regionale productie is het sleutelwoord, waarbij de minister van Voeding de regie krijgt over de kwaliteit en de hoeveelheid voeding die geproduceerd wordt. De producenten moeten een eerlijke prijs voor hun product krijgen, waardoor de prikkel van massaproductie wordt weggenomen.

Voeding wordt op dit moment oneerlijk verdeeld in Nederland. De verdeling is inkomstenafhankelijk, waardoor mensen met een lager inkomen ongezonder eten dan mensen met een hoger inkomen. De prijzen van gezond en ongezond eten moeten worden aangepast, waardoor iedereen gezond kan eten en de drempel om ongezond te eten verhoogd wordt. Het is schrijnend dat veel Nederlanders naar een voedselbank moeten gaan. Het zou eerlijker zijn om deze mensen een gesubsidieerde creditkaart te geven waarmee ze in alle supermarkten van Nederland de benodigde voeding kunnen kopen. Een ambtenaar voor voedingszaken kan op grond van een intakegesprek bepalen wie voor een dergelijke creditkaart in aanmerking komt.

Negatieve reacties zijn te verwachten

Voor onze generatie zal het veranderen van de samenstelling, de productie en de verdeling van voeding tot veel negatieve reacties leiden. Het is daarom van belang dat er al in een vroeg stadium gestart wordt met voedingseducatie. Voedingsleer op de lagere en middelbare school kan de kinderen leren om gezonde keuzes te maken. Op deze manier zal de nieuwe generatie de regering ter verantwoording roepen als de productie van voeding niet transparant is.

Het zou mooi zijn als er na de coronapandemie regelmatig een persconferentie gehouden wordt waarin de minister-president en de minister van Voeding een routekaart bespreken die ons de weg wijst naar transparante, duurzame voeding voor iedereen in Nederland. Omdat het nog niet zover is, gelden ter overbrugging alvast de volgende maatregelen: matig het gebruik van alcohol en bewerkte voeding, rook niet, en beweeg minimaal dertig minuten per dag.

Rob Gonera is internist/endocrinoloog

Nieuws

Meest gelezen

menu