Opinie: Natuurbeleid moet af van de christelijke traditie van heersen over de natuur

Kraaien, roeken en kauwtjes op zoek naar rijpe maiskolven. Foto: JAN DE VRIES

Het natuurbeleid bestaat vrijwel volledig uit symptoombestrijding. Dat kan ook niet anders, zolang we de mens als meester over de natuur zien.
Lees meer over
Opinie

Terwijl de Haagse politiek zich recentelijk nog maar eens druk maakte om de stikstofcrisis maakten ze in Groningen alvast plannen om steenmarters, vossen, kraaien en katten ‘uit het systeem’ te halen’ omdat de weidevogels het zo zwaar hebben .

Nieuws

menu