De CO2-uitstoot beperken is een verantwoordelijkheid van ons allen. Als we alles tegen willen houden, zullen we in 2030 een hele hoge rekening betalen | opinie

Windmolens tussen 2e Exloërmond en Valthermond. Foto: Marcel Jurian de Jong

Als we blijven doen wat we doen, gaat het niet lukken om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te beperken, stelt Sieger Dijkstra. Bestuurders, politici en ambtenaren moeten ophouden met praten, en doen. En burgers zullen minder maatregelen moeten tegenhouden.

Het VN klimaatrapport laat er weinig misverstand over bestaan. Het klimaat is in razendsnel tempo aan het veranderen. Oorzaak: de mens. En de gevolgen liegen er niet om.

Het EU-doel voor 2030, namelijk de CO2-uitstoot met 55 procent beperken, gaan we niet halen als we blijven doen wat we nu doen. Veel pogingen worden vertraagd, tegengehouden of afgeblazen. We willen geen gas, geen wind op land, geen zonneparken en eigenlijk ook geen nieuwe hoogspanningsnetten. Allemaal vanuit de ‘niet in mijn achtertuin’-filosofie.

En zo zien we dat ook gebeuren met de vaststelling van de RES (Regionale Energie Strategie), de regionale invullingen van de landelijk vastgestelde doelstelling om in 2030 35 Terawattuur (TWu) duurzame Energie op te wekken.

In de toekomst veel meer stroom

Ondertussen weten we dat we in de toekomst veel meer stroom nodig hebben omdat onder meer de hoeveelheid elektrische auto’s en warmtepompen fors gaat toenemen. De doelstelling van 35 TWu is dus veel te weinig, deze wordt inmiddels al op 50 TWu becijferd. Daarnaast moet ook de industrie in Nederland elektrificeren. Daarvoor denken bedrijven nog eens 42 TWu duurzame energie nodig te hebben. Totaal hebben we dus niet de 35 TWu die de RES nastreeft nodig, maar is er in 2030 minstens 92 TWu nodig. Dat is bijna 3 keer zoveel. Hoe willen we dat realiseren?

Moeten we dan maar overgaan op kernenergie? Áls we dat al zouden willen, dan gaat dat nooit lukken voor 2030. Zo’n traject duurt minstens 15 à 20 jaar.

En worden we dan in 2030 weer overvallen door een uitspraak van de Raad van State of rechtbank zoals dat recent met stikstof gebeurde? Een uitspraak die zegt dat we teveel CO2 uitstoten? En dat we dan per direct onze auto’s moeten laten staan, de woningbouw en onze bedrijven moeten stilleggen om deze uitstoot te beperken?

Productie naar andere landen

En als deze bedrijven niet meer in Nederland kunnen produceren, waar betalen wij in Nederland dan onze zorg, ons onderwijs en andere publieke taken van? Bovendien is de kans groot dat er dan veel productie verhuist naar landen waar wel meer uitstoot is toegestaan. Dus als we de mondiale CO2-uitstoot willen terugdringen dan is dit niet de oplossing.

Zijn wij de figuurlijke haas op de weg, verblind door de koplampen van een auto, wachtend tot we overreden worden? Nemen we het klimaatrapport van de VN serieus, of laten we het gebeuren dat we in 2030 niet aan de vastgestelde klimaatdoelstellingen voldoen? Laten we bedrijven verhuizen naar plekken waar ze meer mogen uitstoten? Realiseren we ons wat de consequenties kunnen zijn? Rechterlijke uitspraken kunnen ons land, zo hebben we inmiddels kunnen meemaken, zomaar op slot zetten.

Als we dit willen voorkomen, dan moeten we ophouden met praten, ophouden met weerstand bieden en samen zorgen dat we meer duurzame energie gaan produceren. Het benoemen van een minister voor Klimaat en Energie in het volgende kabinet en een ervaren uitvoeringscommissaris aanstellen die écht kan doorpakken, kan ons daarbij helpen.

CO2-heffingen

Bovendien moeten we zorgen dat we op een betaalbare manier de CO2-uitstoot gaan beperken. Daarvoor hebben we wel een ‘level playingfield’ nodig. Dit door niet alleen Europese bedrijven zwaar te belasten voor CO2-uitstoot, maar door ook producten die we van buiten de EU importeren gelijkwaardige CO2-heffingen te leggen. Alleen op die manier voorkomen we dat we in 2030 door een CO2-crisis abrupt tot stilstand komen.

Dit is een verantwoordelijkheid van ons allen. Bestuurders, politici en ambtenaren moeten ophouden met praten, en doen. Het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol te vervullen en als burgers moeten we er rekening mee houden dat als we alles tegen willen houden, we in 2030 een hele hoge rekening gaan betalen. Wat ga jij doen?

Sieger Dijkstra is Voorzitter VNO-NCW MKB Noord

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu