Opinie: Niets mis met verkoop netwerk aan KPN

De aanleg van glasvezel in Drenthe. Foto: Marcel Jurian de Jong

Het besluit van de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe om de exploitatie van haar glasvezelnetwerk over te doen aan de KPN is een te respecteren keuze. De consument is niet slechter af.

Het is knap van Piet van den Berg om in één opinie-artikel zoveel planken tegelijkertijd mis te slaan. Daar moet ik wel even op reageren.

Ik lever sinds 2015 een bijdrage aan het realiseren van snel internet voor bewoners van het buitengebied. Met veel vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet is er nu voor 1600 bewoners snel internet in een cirkel rondom Noordenveld beschikbaar. Daar komen in het komend jaar nog eens ruim 2000 aansluitingen bij. Zonder inzet van provincie en gemeenten zou dat nooit zijn gelukt. Dat sinds een jaar of twee commerciële partijen wel brood zien in buitengebieden doet daaraan niet af; de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe (SMD) is niet, zoals Van den Berg stelt, een van de eerste die worden overgenomen, maar een van de laatste; naast Coöperatie Glasvezel Noord was het nog de enige niet-commerciële eigenaar van een glasvezelnetwerk in Drenthe.

Lenigen van noden

De provincie zag in 2015 dat bewoners in buitengebieden verstoken waren van goede internetverbindingen. Zij constateerde dat er geen enkele commerciële partij voornemens was een snelle internetverbinding in de buitengebieden te realiseren. Dan mogen wij als burgers van de provincie verwachten dat zij actie onderneemt. Dat heeft de provincie gedaan door burgerinitiatieven die een glasvezelnetwerk wilden gaan aanleggen, financieel te ondersteunen. Toen er voldoende onderbouwde businesscases lagen hebben provincie en gemeenten (in geval van Sterk Midden Drenthe de gemeente Midden-Drenthe) leningen ter beschikking gesteld. Die leningen worden door de leden in 20 jaar tijd mét rente (voor de grijze gebieden zelfs marktconform!) terugbetaald. De overheden hebben gedaan wat van hen mag worden verwacht: hiaten in de samenleving, die niet door de vrije markt worden ingevuld, helpen opvullen om noden van de burger te lenigen.

Maatschappelijk verantwoord

KPN had inderdaad het vaste beleid om alles wat met glasvezel te maken had tegen te houden met als doel het eigen kopernetwerk zo veel mogelijk uit te nutten. Totdat in 2018 een nieuwe topman aan het roer kwam die dat beleid overboord gooide. Sindsdien is KPN met volle kracht bezig haar eigen glasvezelnetwerk in Nederland te realiseren. Niet zo vreemd dus dat KPN bestaande glasvezelnetwerken wil overnemen. Is daar iets mis mee? Is dat slecht voor de overheden die als grote stimulator hebben opgetreden en nu door een overname versneld hun uitgeleende geld terugkrijgen? Wat is er verkeerd aan om als het gestelde doel is behaald, je als overheid terug te trekken en de markt verder zijn werk te laten doen als dat kan? Maatschappelijk zeer verantwoord, toch?

Instemming ledenraad

Is het dan slecht voor de consument? De consument in het buitengebied kan nu beschikken over snel internet. Dat is grote winst. De consument kan ook na de overname door KPN gebruik blijven maken van zijn huidige provider. Onjuist is dus de veronderstelling van Van den Berg dat de consument voortaan standaard KPN-diensten krijgt. Natuurlijk zal KPN de markt opgaan om zieltjes te winnen. Of de huidige providers in staat zijn ook op de langere termijn concurrerend te zijn (hun tarieven zijn nu lager dan die van KPN) valt natuurlijk te bezien. De ledenraad van SMD heeft unaniem ingestemd met de verkoop. De resterende overwaarde wordt teruggegeven aan de leden. Als dat naar het oordeel van de ledenraad niet interessant genoeg zou zijn geweest, zou hij niet met de verkoop hebben ingestemd. Als overigens KPN een vastrechtbijdrage gaat heffen, is dat niet anders dan de coöperatiebijdrage die de consument nu ook al betaalt aan SMD.

Respectabele keuze

De conclusie van Van den Berg dat de consument zonder meer slecht af is, deel ik dan ook niet. Het is fantastisch dat snel internet is gerealiseerd door de inzet van vele vrijwilligers. Dat is een eenmalige en langdurige klus geweest. Dat SMD ervoor heeft gekozen de exploitatie niet zelf te blijven doen, is een te respecteren keuze. Uiteraard was een andere keuze ook denkbaar geweest; daar treed ik niet in.

Ronald Kalfsbeek uit Peest is voorzitter Coöperatie Glasvezel Noord. Hij schreef deze bijdrage op persoonlijke titel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu