Opinie: Noorden kan niet zonder Groningen Airport Eelde

Via Groningen Airport Eelde gaat er voor het zakenleven in Noord-Nederland een wereld aan mogelijkheden open. Foto: KOEN PRINS

Passagiersverkeer, kleine luchtvaart, maatschappelijk verkeer, vastgoedontwikkeling en duurzaamheid/innovatie kunnen samen Groningen Airport Eelde een stevig fundament voor de toekomst geven.

Groningen Airport Eelde (GAE) is als regionale luchthaven van nationale betekenis en van maatschappelijke en economische relevantie op zowel regionaal als nationaal niveau. GAE heeft ruimte voor groei, terwijl de grenzen aan veilige en duurzame benutting van luchthavencapaciteit op andere vliegvelden inmiddels zichtbaar zijn.

Trots

Als leden van het GRQ Business Network herkennen en erkennen we de betekenis van onze regionale luchthaven. We zijn trots op onze fantastische regio waarin we wonen en werken. Ook op ons rijke zakelijk leven mogen we trots zijn. In veel sectoren zijn we sterk vertegenwoordigd met vooruitstrevende bedrijven en zijn we de motor van de werkgelegenheid in Noord-Nederland. Wij, ondernemers in het Noorden zien kansen op onder meer het gebied van healty ageing, de energietransitie, de jachtbouw, opleidingen, onze innovatieve agrarische en online-sector en uiteraard het toerisme.

Infrastructuur

Om succesvol zaken te kunnen doen, zijn uitstekende voorzieningen, een goede infrastructuur en goede netwerken van cruciaal belang. Een bewezen uitspraak is: ‘Economische ontwikkelingen volgen de infrastructuur’. Via Groningen Airport Eelde gaat er voor het zakenleven in Noord-Nederland een wereld aan mogelijkheden open.

Behalve de directe werkgelegenheid die met de luchthaven is verbonden (387 fte), is de luchthaven zelf, samen met de verschillende overheidsdiensten en instellingen als bijvoorbeeld het UMCG, verantwoordelijk voor een omzet in 2019 van 61,1 miljoen euro. Daarmee is het belang van de luchthaven wel aangetoond.

Onzekerheid

Echter, voor het uitbreken van de coronacrisis was grote onzekerheid over de toekomst ook al een kenmerk van de markt voor luchtvaart. Waar het langetermijnperspectief uitgaat van groei vanwege schaarste aan capaciteit, veroorzaken de ingenomen standpunten uit de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, over het wel of niet openen van Lelystad Airport en de gevolgen van de coronacrisis, onzekerheid en onduidelijkheid.

Nationaal systeem

GAE kan zijn positie als gevolg van deze snel veranderende omgeving waarschijnlijk niet alleen blijven volhouden. Onze airport behoort niet tot de Schiphol Group, maar zou in ieder geval gezien moeten worden binnen een vorm van een nationaal systeem. In plaats van met een zelfstandige strategie te concurreren met andere nationale luchthavens, zou het verstandig zijn om te kiezen voor een strategie die een meer aanvullend karakter heeft: hub- en lijnbestemmingen aangevuld met general aviation (kleine luchtvaart, red.) en lesverkeer, charter en low-cost. Ook zien we kansen in het ontwikkelen van de 5 hectare industrieterrein rondom de luchthaven. Dat levert extra erfpachtinkomsten op. Het behandelen van de nationale luchtvaart als één systeem, is noodzakelijk om deze sector als geheel veilig uit de coronacrisis te loodsen. Deze strategie kunnen wij als GRQ Business Network volledig onderschrijven en daarmee zien wij een toekomst voor onze airport.

Gezonde mix

Kortom, wij zien met GAE dat de strategische pijlers, passagiersverkeer, general aviation en maatschappelijk verkeer, vastgoedontwikkeling en duurzaamheid/innovatie een stevig fundament vormen. Het is een gezonde mix om de luchthaven verder te ontwikkelen. Daarnaast bieden nieuwe energieaandrijvingen voor vliegtuigen als synthetische kerosine, elektriciteit en waterstof grote kansen. Zowel op commercieel gebied als in haar maatschappelijke functie. Op zowel de markten voor business-to-business , business-to-business-to-consumer als business-to-government liggen concrete kansen voor groei en ontwikkeling. In de lucht houden dus, onze noordelijke airport.

Het bestuur van GRQ Business Network, Harm D. Post, Jan Willem Bakker, Nanno Siegers, Paul Harms en Robert-Jan Hageman.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu