Opinie: Ommelander ziekenhuis voorspelbaar debacle

Het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda kampt met verliezen.

Dat het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda verliesgevend zou worden, is voor de bouw al voorspeld. De provincie is hoofdschuldige aan het debacle.
Lees meer over
Opinie

De financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis wordt in Oost-Groningen het hoofdpijndossier voor de komende jaren. Als reactie op het bekend worden van de slechte situatie publiceerde de krant op zaterdag 31 oktober 2020 twee artikelen en op 5 november beweerde gedeputeerde IJzebrand Rijzebol dat hij alle reden heeft om aan te nemen dat de (achtergestelde) lening van 10 miljoen euro aan het OZG wordt terugbetaald. Blijkbaar hebben zowel de gedeputeerde, de hoogleraar Buskens als journalist De Veer zich niet verdiept in het dossier over het ziekenhuis. Daarom een kort overzicht.

De krant van 12 juli 2014 bevatte een uitstekend artikel getiteld Paard met een bult over de besluitvorming rondom de vestigingsplaats van het nieuw te bouwen ziekenhuis (zeker de moeite waard om dit opnieuw te publiceren). Fred den Haring uit Aduard gaf op 17 juli van hetzelfde jaar in een opiniestuk een niet mis te verstane waarschuwing. Zijn stelling was: Een ziekenhuis dat in Winschoten failliet ging, wordt op een weiland in Scheemda niet winstgevend. De titel van de publicatie was: Stop, ho, doe dit niet . Provinciale Staten deden het wel.

Locatiekeuze

De gemeente Menterwolde had zeer tegen de zin van de provincie het industrieterrein De Gouden Driehoek bij Zuidbroek aangelegd. Toen uit een onderzoek door deskundigen bleek dat de locatie bij Zuidbroek de enige plek in Oost-Groningen was waar een rendabel ziekenhuis kon worden gebouwd, was dat voor gedeputeerde Moorlag en Provinciale Staten onacceptabel. De Gouden Driehoek mocht koste wat kost geen succes worden en dus kon het ziekenhuis daar niet komen. Alle andere onderzochte locaties waren voor een ziekenhuis verliesgevend; waarbij de locatie Scheemda als slechtste uit de bus kwam.

Bezuinigen op personeel

De toekomst van het ziekenhuis is niet moeilijk te voorspellen. Het exploitatietekort moet worden teruggebracht. De directie krijgt de opdracht te bezuinigen. Haar enige post daarvoor zijn de personeelskosten. Gevolg: kwaliteitsverlies, minder service, wegblijven van cliënten en uiteindelijk sluiten van afdelingen (zie de gang van zaken bij de andere ziekenhuizen). Het bestuur zal trachten de financieringslasten naar beneden te brengen. Maar de financiers kennen het verhaal van Een paard met bult . Zij waren immers zelf getuigen en gedupeerden van het optreden van gedeputeerde Moorlag. Zij hadden hun maatregelen toen al genomen. Zo heeft het UMCG een aparte rechtspersoon opgezet waarin alle zaken van het OZG zijn ondergebracht. Dit om te voorkomen dat de exploitatietekorten van het OZG ten laste van het UMCG zouden komen. Voor de firma Siemens was het een poging om de Nederlandse ziekenhuiswereld binnen te komen. Dat bedrijf heeft het verlies (het leergeld) reeds genomen. De banken hebben garanties gekregen voor hun leningen aan het OZG. Mogelijk valt met hen te praten, maar zij zullen nog meer en betere garanties eisen van rijksoverheid en provincie.

Zorgverzekeraars en provincie

De overheden zullen de zorgverzekeraars (Menzis) dwingen mee te denken over een herfinancieringsvoorstel. Echter de zorgverzekeraars vergoeden nu al extra per medische ingreep van het ziekenhuis. Deze hogere bedragen betalen ook de inwoners van Oost-Groningen die gebruikmaken van de diensten van het ziekenhuis. Het bekend worden van verdere tariefsverhogingen zal mede aanleiding zijn voor cliënten om naar een ander ziekenhuis (en naar een andere ziektekostenverzekeraar) over te stappen.

Blijft over de provincie. Zij is ook de hoofdschuldige van het debacle. De achtergestelde lening kan afgeschreven worden en Gedeputeerde Staten zullen op zoek moeten naar een pot geld. Mijn voorstel is om de verliezen onder te brengen bij de tekorten van de aanleg van de zuidelijke ringweg. Hetzelfde college van GS dat een besluit heeft genomen over de aanleg daarvan, besliste ook over de onmogelijke vestigingsplaats van het ziekenhuis.

J. Hollander uit Hoogezand is voormalig projectleider voorbereiding bouw ziekenhuis Haaglanden; voormalig directeur woningbouwvereniging; getuige-deskundige bouwfraude.

Nieuws

Meest gelezen

menu