Het is onverteerbaar dat de enige hoogleraar Fries in Nederland met emeritaat gaat en er geen gepaste opvolger is | opinie

Friese vlag wappert voor het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Foto: Shutterstock

Met het vertrek van Goffe Jensma is de RUG de enige hoogleraar Fries in Nederland kwijt. Onbegrijpelijk, stelt Janette Bosma. Volgens haar het zoveelste bewijs dat dingen van waarde weerloos zijn in een neoliberale wereld.
Lees meer over
Opinie

Een kamer van zo’n 10 vierkante meter met boeken tot het plafond met in het midden een groot bureau vol met mappen, boeken en papieren. Samen met twee andere studenten luisterde ik in deze ruimte iedere week naar verhalen over de Geschiedenis van Friesland. De hoogleraar, een oude man, altijd in een volledig zwart pak gekleed boeide ons twee uur lang.