Opinie: ‘Water is nodig voor groeiend Groningen’

De droogte van 2018 confronteerde ons met het belang van de beschikbaarheid van voldoende water. Foto Archief Jan Zeeman

De belangrijke uitdagingen waar Groningen voor staat, of het nu gaat om klimaatverandering, economische ontwikkeling of om de energietransitie die ons van het gas afhaalt, ze hebben één thema gemeen: water. Daarom is de tijd aangebroken om water hoog op de politieke agenda te plaatsen.
Lees meer over
Opinie

Op 20 maart heeft de kiezer gesproken en is de samenstelling van Provinciale Staten bepaald. Nu wordt de agenda bepaald voor de komende vier jaren. Waar liggen de uitdagingen en welke kansen worden verzilverd? Zeker is dat water een belangrijke rol speelt!

Kansen voor Groningen

De laatste jaren laat de industrie, met name in de havens, een sterke groei zien. Daarbij wordt kennis die van oudsher in het Groningse aanwezig is Landbouw en Energie in een nieuwe jas gestoken. Er wordt fors ingezet op waterstof- , ‘biobased’ economie en circulair produceren. Allemaal kansen voor zowel economische groei als verduurzaming van Groningen. Voor beide thema’s voor elk productieproces is (zoet) water een belangrijke productiefactor. Daarmee is de beschikbaarheid van water voor Groningen een economische vestigingsvoorwaarde van belang.

Water is niet langer vanzelfsprekend

Geen probleem, water genoeg … Toch? Nederland is ingericht op de bescherming tegen teveel water: sloten, dijken en gemalen bepalen het landschap. Maar voldoende zoet water is niet langer vanzelfsprekend. De droge zomer van 2018 heeft dat duidelijk laten zien.

Het klimaat verandert. De verwachting is dat er meer natte perioden zullen komen, maar ook meer en langere droge perioden. Droogte zoals die in 2018 zal niet meer uitzonderlijk zijn. Wanneer we daar de toenemende vraag naar water voor een groeiend Groningen bij optellen, rijst een aantal vragen. Waar gaat dat water vandaan komen? Welke bronnen zijn er eigenlijk? Welke keuzes maken we tussen landbouw, natuur, scheepvaart en industrie? Of kunnen we slimmer met water omgaan, zodat we met minder toe kunnen?

Belangrijk is dat we nu de juiste beslissingen voor de toekomst nemen. Want nieuwe oplossingen vragen (veel) tijd en (vaak grote) langjarige investeringen.

Een frisse blik: zuinig uit duurzame bron

Grondwater is schoon en goed beschermd door de bodem en daarmee een veilige bron voor drinkwater. Zoet grondwater is in Groningen echter schaars, het meeste is zilt. Daarom zijn de huidige schone bronnen, met het oog op de volksgezondheid, bij voorkeur bestemd voor drinkwater. Voor andere toepassingen, zoals koelen, kunnen andere bronnen, bijvoorbeeld oppervlaktewater of hergebruik van water worden ingezet.

Maar dat gaat niet vanzelf. Elke bron kent zijn eigen haken en ogen. Zo vraagt zuivering van zeewater veel energie en chemicaliën en moet zoet oppervlaktewater verdeeld worden over verschillende belangen. Daarom zullen we moeten zoeken naar ‘nieuwe’ oplossingen. Oplossingen waarbij water wordt bespaard. Of waarbij (afval-)water wordt hergebruikt. Misschien kunnen tegelijk stoffen en warmte die het water transporteert, worden teruggewonnen. Soms zal het nodig zijn dat water wordt opgeslagen om droge perioden te overbruggen. Uiteindelijk is het wellicht ook nodig om aanvullende bronnen aan te wijzen.

Al deze oplossingen vragen samenwerking en tijd. Maar bovenal vragen ze duidelijke keuzes voor de toekomst waarbij voor- en nadelen in de breedte worden afgewogen. De huidige prijs van drinkwater maakt de keuze voor alternatieve bronnen niet altijd vanzelfsprekend.

Grijp de kansen!

Kortom: water is nodig voor de groei van Groningen. En omdat dit niet altijd meer onbeperkt voorhanden is, moet intensief worden samengewerkt door bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. We moeten op zoek naar kansen voor waterhergebruik en -besparing. Op zoek naar nieuwe duurzame bronnen. Het is aan alle betrokkenen om de verschillende belangen af te wegen en van daaruit richting te geven aan de toekomst. Om ruimte te geven aan Groningers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zo’n toekomst willen realiseren.

Want we zijn hier in Groningen niet alleen goed in Energie en Landbouw, we zijn ook goed in water.

Riksta Zwart is directeur Waterbedrijf Groningen, Bert Middel is dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest, Cas König is CEO Groningen Seaports en Geert-Jan ten Brink is dijkgraaf Waterschap Hunze & Aa’s.

Nieuws

Meest gelezen

menu