Opinie: Hoe je als Groningse dominee leert vloeken

Psalmbord. Foto ANP XTRA/Roos Koole

Enerzijds hoor ik van niet-Groningers dat wij Groningers niet moeten zeuren. Anderzijds hoor ik van Groningers een toenemende hulpvraag. Die toenemende hulpvraag doet pijn.
Lees meer over
Opinie

Ik ben grootgebracht met de gedachte dat de regering te vertrouwen is, dat de regering het beste met je voor heeft. Dat geloof en vertrouwen ben ik als Groningse predikant kwijtgeraakt. Vanwege het onrecht dat ik als Groninger ervaar.

Nu hoor ook ik van niet-Groningse vrienden dat Groningers niet moeten zeuren: de regering pakt de situatie toch goed aan?! Er gaat toch heel veel geld naar Groningen?!

Ja, er gaat veel geld naar Groningen. Terecht. Er is door de gaswinning veel kapot gemaakt. Dat moet worden vergoed. En vergoeden is geen gunst.

Ik begrijp dat de situatie inmiddels veelvuldig aan bod is gekomen. Toch wil ik in dit schrijven enkele zaken duidelijk maken.

Beruchte datum

Ik begin met de in Groningen inmiddels beruchte datum 2 juli. De Mijnraad bracht haar advies uit betreffende het versterken van huizen. Vanwege dat besluit moest het versterken van woningen opnieuw worden onderzocht. De redenatie was (en is): als de gaswinning vermindert, is het veilig in Groningen. Dan hoeven huizen en gebouwen niet te worden versterkt. Daarom was nieuw onderzoek nodig, wat moest leiden tot nieuw advies. Dat advies kwam op 2 juli.

Uitnodiging

Groningen keek uit naar 2 juli. Die bewuste dag waren Groningse bestuurders en maatschappelijke belangengroepen uitgenodigd door de minister en door Economische Zaken. Naar aanleiding van de presentatie van het advies zou overleg worden gevoerd met de bestuurders en belangengroepen. Wat echter gebeurde was dat de vertegenwoordigers van de maatschappelijke belangengroepen in een kamertje werden geplaatst. De minister voerde overleg met Groningse bestuurders. Na uren te hebben gewacht is de afvaardiging van belangengroepen maar naar Groningen teruggekeerd. Geen uitleg, geen excuses. Dit voelde alsof ze werden genegeerd. Die avond is dit in het programma Jinek uitgebreid aan bod gekomen, waar met stijgende verbazing is gereageerd op dit gebeuren.

Genegeerd

Onder Groningers leeft het gevoel te worden genegeerd sterk. Vooral na het advies van De Mijnraad. Het gegoochel met cijfers maakt de realiteit pijnlijk zichtbaar. Deze realiteit is dat het probleem in Groningen wordt gedownsized . Dat het probleem in Groningen wordt geframed als zwaar overtrokken. Dat in Groningen weinig aan de hand zou zijn.

Veiligheid

Er wordt door minister Wiebes en EZ gesproken over ‘veiligheid’. De realiteit is dat deze zogenaamde ‘veiligheid’ gebaseerd is op aannames en berekeningen. Er zijn door de Mijnraad geen huizen of gebouwen geïnspecteerd en dat lijkt men ook niet van plan te zijn. De gaswinning is nog niet verminderd. Wekelijks vinden aardbevingen plaats. Vraag bewoners wat dit met hen doet.

Duizenden mensen die eerst hoorden dat hun huis onveilig is, kregen bericht dat hun huis toch veilig is. Terwijl er niets is veranderd! Dit doet veel met mensen. Men ziet scheuren in huizen. Velen in Groningen ervaren ook scheuren in hun leven, scheuren in hun ziel.

Het is vanwege dit onrecht, dat vanaf augustus 2012 blijft voortduren, waardoor ik als Groninger predikant het geloof en vertrouwen in onze regering ben kwijtgeraakt.

Pijn

Enerzijds hoor ik van niet-Groningers dat wij, Groningers, niet moeten zeuren. Anderzijds hoor ik van Groningers een toenemende hulpvraag. Het doet pijn die toenemende hulpvraag te horen. Het doet mij pijn als ik Groningers hoor zeggen dat zij ervaren door onze regering te zijn verkocht aan Shell & Exxon. Het doet mij pijn als ik Groningers hoor zeggen dat zij na 2 juli nog meer onduidelijkheid ervaren. Het doet mij pijn als ik hoor over het leed onder de agrariërs. Een groep waar veel Nederlanders van afhankelijk zijn, maar die feitelijk wordt genegeerd.

Vloeken

Het is Rikko Voorberg die mij leert met deze situatie om te gaan. Rikko Voorberg heeft het boek De dominee leert vloeken, Over woede, onmacht en daadkracht geschreven. Als dominee heb ik leren vloeken. Een goede vloek veroordeelt het onrecht en het kwaad. En tegelijkertijd leert dit vloeken mij woede om te zetten in daadkracht om er als Groninger te zijn voor Groningers. Gesterkt door het geloof in de God die onrecht haat en mensen bijstaat. Dan bid ik voor onze regering: sta Groningers ruimhartig bij in het leefbaar maken van een toekomstbestendig Groningen. Een Groningen waar Nederland trots op kan zijn!

Ds. Liebrecht P. Hellinga, Platform Kerk & Aardbeving

Nieuws

menu