Opinie Kiest Stad Groningen voor verleden of voor toekomst?

Wethouder Paul de Rook. Foto Archief Peter Wassing

Tot tevredenheid van de Bewonersorganisatie Oosterpark, Professorenbuurt Oost en de vertegenwoordigers van de woonschepen aan de Oosterhamrikkade, hebben GroenLinks en D66 hun mening over de aanleg van het Oosterhamriktracé (OHT) bijgesteld.
Lees meer over
Opinie

Dit deden ze tijdens de commissievergadering verkeer van de gemeente Groningen. Terwijl GroenLinks pleitte voor een nieuw stadbreed verkeerscirculatieplan waar het tracé misschien deel van zou kunnen uitmaken, sprak D66 over een tweede onderzoek naar alternatieven voor de aanleg van de weg. Voorstellen die dankzij de steun van partijen als 100% Groningen, SP en ChristenUnie naar verwachting aangenomen gaan worden tijdens de gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp.

Onderzoek

Waarom wethouder De Rook in dat geval door wil gaan met het onderzoek voor de aanleg van het tracé en daar 2,5 miljoen euro voor wil vrijmaken is ons echter niet duidelijk. Zou het niet een stuk verstandiger zijn om eerst af te wachten of de weg in een nieuw verkeerscirculatieplan wel nodig is? Er zijn nog veel plekken in onze stad die door bewoners als gevaarlijk worden beschouwd en met die 2,5 miljoen kan daar een hoop aan verbeterd worden. Bovendien bestaat het risico dat door beide onderzoeken gelijktijdig plaats te laten vinden, de aanleg van het OHT automatisch wordt opgenomen in het verkeerscirculatieplan en dat het UMCG de uitslag van het nieuwe onderzoek wederom zou kunnen beïnvloeden. En dat is nu net niet de bedoeling.

Nieuwste inzichten

En dit terwijl de partij van de wethouder, D66, juist vraagt om een onderzoek hoe het gebruik van het OV, de fiets en de P&R's kan worden gestimuleerd. Maatregelen waardoor de autostroom naar de stad nog meer wordt verminderd. Wat uiteindelijk de aanleg van dit tracé nog minder noodzakelijk maakt dan nu het geval is. Iets wat overeenkomt met de nieuwste inzichten van de Raad voor de Leefbaarheid en Mobiliteit, de belangrijkste adviescommissie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Nog een paar dagen en dan weten we of de stad teruggrijpt naar een oplossing uit het verleden of toch een stap in de toekomst durft te zetten. Wij hopen voor de bewoners van onze wijken op het laatste.

Jaap de Graaf is secretaris van de Bewonersorganisatie Oosterpark (BO)

Nieuws

Meest gelezen

menu