Opinie: Oosterhamriktracé is de verkeerde weg

Informatieavond over de Oosterhamrikzone. Foto DvhN

Een nieuwe ontsluitingsroute voor het UMCG roept veel verzet op in woonbuurten in de stad Groningen. Meer asfalt is een achterhaalde oplossing.
Lees meer over
Opinie

De gemeente Groningen heeft plannen om langs de Oosterhamrikkade een drukke ontsluitingsweg te maken van de Ring naar het UMCG. Het college van burgemeester en wethouders stelt een variant voor, waarbij de bussen die nu over de busbaan langs de kade rijden voortaan door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan gaan. De gemeenteraad besluit eind juni of de gemeente verder mag met deze plannen.

Woongebied

De Oosterhamrikzone heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een bedrijventerrein tot een intensief woongebied. Een drukke ontsluitingsweg past hierin slecht. Volgens onderzoek is de geluidshinder van de ontsluitingsweg zo sterk dat de grens van wat wettelijk mag precies wordt bereikt en schaadt de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen de gezondheid van de omwonenden. De weg betekent ook een dikke streep door de ambitie van de gemeente om beide oude stadswijken Oosterparkwijk en Korrewegwijk met elkaar te verbinden. De bussen door de Oosterparkwijk geven knellende problemen in de woonomgeving.

Onderkoning

Drammende kracht achter de ontsluitingsweg is het UMCG, dat in de spits door opstoppingen niet goed bereikbaar is. Jaap de Graaf van de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk stelde de veel te grote invloed van het UMCG op het stadsbestuur in een ingezonden opinie al aan de kaak. Het ziekenhuis waant zich onderkoning van de stad en begrijpt kennelijk niet dat er ook belangen zijn die het probleem van zijn bereikbaarheid kunnen overstijgen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de Groningse ambitie om de gezondste stad van Nederland te worden? Werd deze ambitie niet ook enthousiast ondersteund door het UMCG? Merkwaardig is dat het UMCG onlangs nog de inzet steunde om tabaksfabrikanten wegens moord aan te klagen, terwijl het, nu het zo uitkomt, de schadelijke gevolgen voor de woonomgeving kennelijk niets kan schelen. Het ziekenhuis gedraagt zich als een milieuactivist die rondrijdt in een vervuilende diesel.

Achterhaald

Dat de ontsluitingsweg werkelijk nodig is, is inmiddels achterhaald door de recent verschenen variantenstudie van Sweco. Een kritische lezer van dit rapport leert hoe ingewikkeld, ingrijpend en schadelijk dit project is, maar vooral ook hoe teleurstellend weinig het oplevert. Het is dan ook verbijsterend dat het college vasthoudt aan zijn plannen. De gemeente heeft de tientallen miljoenen die nodig zijn voor de infrastructurele maatregelen overigens niet, de provincie moet hiervoor de knip trekken.

Anders denken

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), een belangrijk adviesorgaan voor de overheid, heeft zeer onlangs het rapport Van b naar anders uitgebracht. Door verstedelijking, bedreiging van de leef-omgevingskwaliteit en de noodzaak om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen moet de overheid anders gaan denken over bereikbaarheidsvraagstukken. Het advies van het Rli is kort gezegd geen geld meer uit te geven aan nieuw asfalt, maar in te zetten op een beter gebruik van het bestaande wegennet. Eerder gemaakte keuzes om de verkeersdoorstoom te verbeteren moeten volgens dit rapport opnieuw worden overwogen.

Moed

Het is nu de vraag of de gemeenteraad de moed kan opbrengen het roer om te gooien en daarmee los te komen van de plak van het UMCG. Denkbare alternatieven zijn bijvoorbeeld een fietsverbinding langs de huidige busbaan, verbetering van het openbaar vervoer en het stimuleren van gebruik van het P&R-terrein bij Kardinge. Blijft de gemeente het oude ingesleten (verkeerde) pad bewandelen, dan is te hopen dat de provincie zo wijs is de vinger stevig op de knip te houden en ons gemeenschapsgeld beter te besteden.

Hans ter Haar is voorzitter Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost

Nieuws

Meest gelezen

menu