Opinie: Plaats geen windmolens op de zeedijk

De Waddendijk bij Termunten. Rechts het natuurgebied van de polder Breebaart en links het water van de Eems Dollard. Foto: Peter Wassing

Waterschap Hunze en Aa’s wil een intentieovereenkomst met energiebedrijf RWE sluiten over de plaatsing van grote windmolens op de zeedijk langs de Eems-Dollard. Dat is om meerdere redenen een heel slecht idee.
Lees meer over
Opinie

In het boek De Dollard, een dijk te ver beschrijft Carla Alma hoe een gedeeltelijke inpoldering en de aanleg van een buitendijks kanaal de Dollard ternauwernood bespaard bleef. Precies vijftig jaar geleden nam het toenmalige waterschap Reiderzijlvest het besluit voor de uitvoering van het Dollardplan. Dat behelsde een ingrijpende aanpassing van de waterhuishouding in het stroomgebied van de Westerwoldse Aa en inpoldering van 1000 hectare van de Dollard om de aanleg van een buitendijks kanaal mogelijk te maken. De sluis op de Punt van Reide werd al gebouwd, maar toch liep het anders. Het kabinet Den Uyl zag net op tijd in dat het in de Dollard om onvervangbare natuurwaarden ging en haalde een streep door de inpoldering. Een trendbreuk: voor het eerst was er oog voor ecologische belangen en niet alleen economische.

‘Grote windmolens’