Opinie: Plannen Stadspark tonen eenzijdige visie

Optreden van Sting tijdens Stadspark Live. Foto Archief Siese Veenstra

Het Stadspark is de groene long van de stad Groningen, maar die functie komt in het gedrang door de toekomstplannen van de gemeente. De natuur speelt daarin een ondergeschikte rol.
Lees meer over
Opinie

Geachte leden van de gemeenteraad en leden van het college van B en W gemeente Groningen

IVN Groningen-Haren heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel Toekomst Evenemententerrein Drafbaan en van de onderliggende businesscase. Het voorstel van het college van B en W geeft ons als educatieve natuurorganisatie aanleiding onze verontrusting uit te spreken over de ontwikkelingen die in het Stadspark zullen optreden als het voorstel door de raad wordt aanvaard.

Risicoanalyse

Te verwachten valt dat massa-evenementen met een publieksomvang tot wel 65.000 bezoekers in de ‘optimale’ variant, een grote impact zullen hebben op het Stadspark. Terwijl het Stadspark de functie heeft als groene long van de stad, deel uitmakend van de Stedelijke Ecologische Structuur, lijkt dit gegeven in het geformuleerde voorstel geen punt van belang. Woorden als natuur, ecologie of ecologisch komen in het voorstel en ook in de businesscase niet voor. De risicoanalyse in de businesscase beperkt zich tot de mobiliteit en daarnaast worden slechts zakelijke risico’s benoemd. De natuur speelt daarin kennelijk geen rol.

Enorme impact

Dat is vreemd, omdat te verwachten is dat de massale toestroom van publiek, zo mogelijk twaalf keer per jaar, een enorme impact zal hebben op de drukte in het park, de bezetting van wegen en paden, zwerfvuil, parkeerdruk, bodemdruk, geluidsoverlast en dus ook op de natuur. De evenementen zullen niet gespreid zijn over twaalf maanden, maar vooral in voorjaar- en zomermaanden (april tot en met september) plaatsvinden. Dat zijn ook de maanden die voor het ontluiken van de natuur en voor het broeden van vogels van groot belang zijn.

Het gaat hier niet om een incidenteel concert van Rolling Stones of Tina Turner, zoals in het verleden, maar om structurele, steeds terugkerende overlast voor natuur en omwonenden. Eenmaal aangenomen en uitgevoerd zal de exploitatiedruk op het evenemententerrein onherroepelijk zijn.

Verkokerd gezicht

Met dit voorstel laat het ‘groene’ college een verkokerd gezicht zien, waarbij het belang van natuur en duurzaamheid, zoals geformuleerd in het tienpuntenplan van Groningen Groen!, aan het oog onttrokken is of hooguit beperkt blijft tot afwasbare plastic bekertjes en de beperking van de benodigde liters diesel in de aggregaten. Het Stadspark lijkt te zijn verworden tot een businesscase, die pas achteraf nog van een groen randje wordt voorzien. Op z’n minst zou het college met een integraal, afgewogen voorstel kunnen komen waarbij de impact van evenementen wordt begrensd door de eisen die het Stadspark als natuurlijke omgeving stelt. In plaats van eerst een voorstel te doen voor frequente, grootschalige evenementen en pas daarna nog te bekijken of het wel passend is gelet op de ecologische kwaliteiten van het Stadspark.

Argwaan

In een eerder stadium, in reactie op het Groenplan Vitamine G, hebben we al aangegeven dat onze argwaan is gewekt door de eenzijdige visie op groen zoals die in het Groenplan is geformuleerd: de functie van groen wordt omgezet van kijkgroen naar gebruiks- en verblijfsgroen, waarbij er van alles te beleven moet zijn. Zijn er straks geen gebieden meer die mede zijn bestemd voor de natuur zonder dat de mens daar met veel kabaal in de buurt komt? Is het kunnen genieten van rust en stilte in (en om) het Stadspark ook voor stadsmensen niet meer waardevol?

Wij zijn van mening dat de gemeente Groningen met dit voorstel een verkeerde afslag neemt en hopen dat u met ons wilt samenwerken aan een hogere kwaliteit van de natuur in en om de stad. Ook in het Stadspark.

Met vriendelijke groet,


Gerard Smeding, voorzitter van IVN Groningen-Haren,

Nieuws

Meest gelezen

menu