Politiek Groningen is al jaren veel te naïef in gasdossier. Onze bestuurders moeten niet langer dansen naar de pijpen van Den Haag | opinie

Sandra Beckerman en Chris Garrit voeren aan de voet van de Martinitoren actie tegen de aangekondigde extra gaswinning.

Groningse bestuurders laten in de gasproblematiek de oren hangen naar ‘Den Haag’. Nu liggen ze onder vuur bij de eigen inwoners. Hoe kan dat?
Lees meer over
Opinie

Commissaris van de Koning René Paas kreeg te horen dat hij niet welkom is bij de fakkeltocht tegen de verhoogde gaswinning. Organisator Chris Garrit kan niet garant staan voor zijn veiligheid. Dat uitspreken is al heftig.

Het is het gevolg van de woede onder de Groningse bevolking. Steeds vaker valt te beluisteren dat mensen zich verraden voelen door hun eigen lokale en regionale bestuurders. Het kabinetsbesluit om de gaswinning te verdubbelen en het mislukte subsidiecircus (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’) wordt hun aangerekend. Deze week gingen de gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten schuldbewust in op de rol van de Groningse politiek. Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren?

Boetekleed aantrekken

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) trok als eerste het boetekleed aan voor de wanvertoning bij de subsidieverlening. ,,We zijn medeverantwoordelijk.’’ Dat klopt. Provincie en gemeenten in de gasregio hebben sinds de eerste zware beving bij Huizinge bestuursakkoorden met het rijk gesloten die garant stonden voor juridisering van de gasproblematiek en meer bureaucratie. Telkens als de regio een financieel bot kreeg toegeworpen, was de verleiding groot om toch maar weer akkoord te gaan met Haagse voorstellen.

Op voetstuk gezet

Lokale en regionale politici werden door ’Den Haag’ slim op een voetstuk gezet. Ze mochten meedoen met de ‘grote jongens’. Kregen aandacht, werden ontboden, mochten meepraten en Groningen opstoten in de vaart der volkeren. Gedeputeerde Henk Staghouwer (CU), geen uitblinker in de Groningse politiek, is beloond voor zijn coöperatieve instelling en minister van landbouw geworden.

Nadat de NAM wat meer op afstand werd geplaatst en schade en versterking in publieke handen kwam, liet de regio zich voor het Haagse karretje spannen. Met nu als nieuw dieptepunt de verdubbeling van de gaswinning.

Geen kritische pottenkijkers

Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging zijn voor een groot deel onschadelijk gemaakt. Zij schuiven niet meer aan bij belangrijke bestuurlijke vergaderingen. Het lijkt erop dat ook onze lokale en regionale politici niet zitten te wachten op kritische pottenkijkers. Zij moeten zichzelf een spiegel voorhouden. Zijn we nog wel die volksvertegenwoordigers die opkomen voor onze burgers of zijn we een verlengstuk van Den Haag? In de Groningse gemeenteraad betoogden CDA en VVD dat de verplichte gasleveranties aan het buitenland een jaar geleden al bekend waren. Het voedt de gedachte dat Groningse bestuurders bij het kabinet op schoot zitten.

Tegenover eigen politici staan

Inwoners voelen dat. Ze hebben na vijftien uur wachten in de digitale wachtrij of blauwbekkend voor gemeentehuizen ervaren dat Groningen, als het er echt op aankomt, aan de achterste tiet ligt. Groningse politici moeten minder naïef zijn, zich harder opstellen en niet laten paaien. Anders gebeurt datgene waar met recht voor wordt gevreesd. Het zou doodzonde zijn als ‘Den Haag’ het voor elkaar krijgt dat Groningers indringender dan nu het geval is tegenover hun eigen politici komen te staan en ingehouden woede omslaat in radicalisering. Op het gevaar af dat Groningen zijn waardigheid verliest. Dat is het echte schrikbeeld.

Nieuws

Meest gelezen

menu