Opinie: 'Risico's bij bemaling grondwater ringweg Groningen'

Intrillen van damwanden voor de aanleg van het verdiepte gedeelte van de Zuidelijke Ringweg van Groningen. Foto: Archief DVHN

Voor de aanleg van het verdiepte gedeelte van de Zuidelijke Ringweg van Groningen moet het grondwaterpeil verlaagd worden. Dat is niet zonder risico’s voor de bebouwing in de omgeving.
Lees meer over
Opinie

In Dagblad van het Noorden en de Gezinsbode van 26 februari 2020 stond een officiële kennisgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Kennisgeving in het kader van Tracebesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2. De kennisgeving betreft de bemaling van het grondwater tijdens de aanleg van de Zuidelijke Ringweg. Tegen het ontwerpbesluit Watervergunning kan tot 8 april schriftelijk een zienswijze worden ingesteld.