Schaf de lumpsump financiering in het onderwijs af. Het accent ligt nu te veel bij de managers en te weinig bij de jongeren | Opinie

Leerlingen van CS Vincent van Gogh (Assen/Beilen) doen een examen in De Bonte Wever. Foto: Hilbrand Dijkhuizen

De marktwerking heeft het onderwijs in Nederland geen goed gedaan, stelt publicist Herman Blom. Hij vraagt zich af: moeten scholen niet weer gewoon direct onder het Ministerie van Onderwijs (OCW) vallen?
Lees meer over
Opinie

Onderwijsconcerns zijn in opspraak. Niet voor de eerste keer gaat het om de hoge beloningen voor de leden van de colleges van bestuur. Deze CvB’ers in primair, voortgezet, beroeps- en universitair onderwijs verdienen nogal eens meer dan 2 ton jaarlijks.

Balkenendenorm