SodM zou Groningers gerust moeten stellen in plaats van te blijven hameren op hun nog lang voortdurende overlijdensrisico | opinie

Herstelbouw in Overschild. Foto: Jan Zeeman

Verder ‘versterken’ komt vooral neer op een vakkundige risicobeoordeling, in de meeste gevallen gevolgd door een veilig-verklaring, stelt Charles Vlek. Volgens hem zou het SodM Groningers gerust moeten stellen in plaats van te blijven hameren op hun nog lang voortdurende overlijdensrisico.
Lees meer over
Opinie

Met zijn voortgangsrapport-2021 over de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied levert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een ingewikkelde, tweeslachtige en onrealistische boodschap. Ingewikkeld door de opsomming van uiteenlopende getallen over meer en minder onveilige gebouwen in verschillende stadia van het versterkingsproces. Tweeslachtig omdat stoppen met gaswinning en doorgaan met versterken moeilijk te rijmen zijn. Onrealistisch omdat SodM’s herhaalde aanbevelingen (‘versnellen, versnellen!’) moeilijk zijn op te volgen.