Opinie: Stad bouwt niet voor middenklasse

De Stad Groningen bouwt veel voor studenten, hier de inmiddels gereed gekomen Woldring locatie in aanbouw.

De Groninger wethouder Roeland van der Schaaf pleitte in deze krant voor afschaffing van de verhuurdersheffing. Maar zijn partij heeft boter op het hoofd en het eigen bouwbeleid deugt niet.

PvdA-wethouder Van der Schaaf geeft een analyse van de woningmarkt in de stad Groningen ( DVHN , 9/5). Hij roept op om samen te werken aan een gemeente voor iedereen. Een heel goed streven. Wel gaat hij voorbij aan een aantal feiten. Allereerst dat zijn eigen PvdA in het kabinet Rutte 2 samen met de VVD verantwoordelijk was voor de omstreden verhuurdersheffing. De heffing die nieuwe investeringen van woningcorporaties inderdaad zeer lastig maakt op dit moment.

Eenzijdig bouwen

Een ander kritiekpunt is dat er weliswaar veel wordt gebouwd in Groningen, maar heel eenzijdig. Aan de ene kant ‘ploppen’ studentenstudio’s voor studenten en jonge werkenden uit de grond, met een uitgekiende huur die vaak net de maximale huursubsidie mogelijk maakt. En aan de andere kant worden er teveel stadsvilla’s gebouwd. Normale en betaalbare koopwoningen en huurwoningen worden op dit moment nauwelijks nog gebouwd in de stad Groningen. Nieuwbouwwoningen moeten gasvrij zijn en dat alleen al maakt die woningen tienduizenden euro’s duurder. Daarnaast is de grond in het bezit van de gemeente Groningen erg duur voor bouwers, ontwikkelaars en woningbouwcoöperaties. Tegelijkertijd zien we dat Groningen door projectontwikkelaars hand in hand met de afdeling Ruimtelijke Ordening de stad gebruikt als speeltuin voor bouwprojecten. Deze projecten houden vrijwel geen rekening met de omgeving, leefbaarheid, ruimte en groen. Ook is er steeds minder sprake van gemengd bouwen waardoor nieuwbouwprojecten alleen nog beschikbaar zijn voor mensen met een grote beurs.

Splitsing van de stad

De stad Groningen dreigt zich op dit moment op te splitsen in twee groepen: enerzijds rijke Stadjers die de dure koopwoningen nog kunnen betalen en anderzijds arme Stadjers die door armoedebeleid en maximale huursubsidies en eventuele toeslagen de bestaande aanwezige sociale woningbouwvoorraad nog net kunnen betalen. Met de studenten ertussenin. De middenklasse, oftewel mensen met een modaal inkomen, wordt gedwongen een huis te zoeken buiten de ringweg van de stad of vaak nog verder weg. Een veeg teken is dan ook dat de basisscholen binnen de ringweg behoorlijk krimpen op dit moment. Groningen is in dat opzicht voor wat betreft de woningmarkt het beste te vergelijken met Amsterdam. En dat belooft weinig goeds. De betaalbare en sociale stad komt steeds verder onder druk te staan.

Hoge belasting

Waar de wethouder ook aan voorbij gaat, is dat het college van burgemeester en wethouders waar hij deel vanuit maakt in 2019 en 2020 de onroerendezaakbelasting fors heeft verhoogd met respectievelijk 10 en 8 procent gemiddeld, exclusief indexeringen. En ook nu heeft het college alweer aangekondigd om de onroerendezaakbelasting in 2021 te verhogen met ruim 5 procent. Percentages die ver boven het normale inflatieniveau en landelijke gemiddelde liggen. Bezitters van koopwoningen in de stad die door de schaarste toch al een hogere waarde hebben, worden daardoor extra getroffen. En het wonen in de stad wordt daardoor nog duurder. Kopen of huren is vrijwel onmogelijk voor een normale prijs. Nog afgezien van andere hogere lasten voor inwoners die een grote stad normaliter met zich meebrengt.

IJdele hoop

De PvdA-wethouder en het college zijn voor een groot deel dus zelf verantwoordelijk voor het geschetste probleem. Ook doordat het college van B&W in Groningen nauwelijks de begroting rond krijgt en bovendien vrijwel geen reserves meer heeft om te investeren. Met een gemeentelijke begroting van ongeveer 1 miljard euro zou er normaliter genoeg geld moeten zijn voor investeringen die inderdaad hard nodig zijn voor de woningbouw en de benodigde infrastructuur. Eenzijdig naar het Rijk wijzen is dan ook te makkelijk en voor een deel ijdele hoop. Het rijk heeft voorlopig genoeg aan zichzelf in de komende jaren, met alle kosten die de ‘coronacrisis’ met zich meebrengt.

Amrut Sijbolts en René Stayen zijn gemeenteraadslid van de Stadspartij.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu