Opinie: Stadspark moet voor Groningers blijven

Omwonenden zullen veel overlast ervaren als er doorlopend mega-evenementen worden gehouden. Dit was Stadspark Live, in 2019. Foto: Archief/Siese Veenstra

De herinrichting van het Stadspark en de drafbaan is in financieel penibele tijden stuitend en onverantwoord. Omwonenden hebben er nauwelijks iets bij te winnen.

Het voornemen van de gemeente Groningen om de drafbaan te herinrichten tot een mega-evenemententerrein is gezien de enorme ambities een ramp voor het Stadspark, de natuurwaarde ervan, de leefbaarheid voor vele omwonenden en zeker ook voor alle Groningers die opdraaien voor de kosten.

Het staat haaks op de toelichting bij de begroting voor het komende jaar, waar juist wordt gerept van verdere vergroening en een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners. Het is dan ook bizar dat uitgerekend GroenLinks dit plan enthousiast lijkt te verdedigen. Dit evenementenplan is op voorhand niet Groen en ook niet Links. Qua doelstelling noch qua uitvoering.

Groen steeds belangrijker

Het Stadspark, de naam zegt het al, was ooit bedoeld voor de stad en de Stadjers. Zeker in de huidige tijd wordt het belang van een groene omgeving en het verblijf daarin steeds betekenisvoller.

Het evenementenplan met de huidige ambitie staat daar nu juist haaks op. De grote aantallen bezoekers - tot 60.000! - worden aangetrokken van ver buiten de regio en verhinderen dus precies wat wél zou moeten, namelijk dat het een park is voor de bewoners van de stad Groningen. In plaats daarvan een groot aantal dagen en weekeinden geluidsoverlast en beperkt gebruik voor en na een evenement. Daarnaast nog de vervoersstromen en vervolgoverlast gedurende de mooiste maanden in het jaar.

Een zonering, zoals voorgesteld, is helaas geen oplossing voor deze ongewenste effecten. Geluid houdt echt niet op bij een groene grens.

Het park in de huidige vorm voldoet al tientallen jaren aan de behoefte van vele Groningers. De kinderboerderij en speeltuin worden druk bezocht, de paden volop benut. De natuurwaarden worden inmiddels op sommige plaatsen versterkt door het gewijzigde beheer, bijvoorbeeld door takkenrillen en het maaibeleid. Prima toch?

Zeer negatief effect

De te verwachten extreem zware belasting van het groene gebied, waar al op is ingeleverd door de aanleg van busbaan en ringweg, zal een zeer negatief effect hebben op de natuurwaarde en de biodiversiteit. Het is niet voor niets dat er een groen bestemmingsplan is voor het Stadspark.

Een voor Groningen en GroenLinks betere optie zou zijn om het drafbaandeel bij het Stadspark te betrekken, daar kleinschalige voorzieningen te maken voor recreatie en/of sport in een groene omgeving. Ook kan daar dan een gebied worden ingericht voor kleinschalige muziekevenementen, met kleinere aantallen bezoekers. Daarmee wordt het gebruik naar verwachting veel meer regionaal van betekenis. Het aloude Stad en Ommeland zeg maar. Grote muziekevenementen kunnen beter in bijvoorbeeld de Euroborg worden gehouden. De infrastructuur ligt er al. Of anders een nieuw terrein op het Westpark, om maar een alternatief te noemen.

Het Stadspark kan wat betreft de natuurwaarde best een flinke oppepper gebruiken. Naar mijn mening en die van vele anderen, willen niet alleen de bezoekers dit maar ook de omwonenden. Het evenementenplan is andere koek: dat is een top-downplan, wordt de inwoners en omwonenden opgedrongen – en daarover zijn velen het inmiddels eens. Dat gaat dus niet werken.

Ik betwijfel zeer of er voldoende draagvlak is bij inwoners van de stad Groningen en dan niet alleen de omwonenden, voor een zeer duur plan met zoveel negatieve effecten. Ik zou zeggen: kom uit de tunnel(-visie) en realiseer je eens hoe de werkelijke praktijk zal zijn wanneer dit plan doorgaat.

Prijs veel te hoog

De prijs is mijns inziens veel te hoog voor het realiseren van de huidige ambitie. Dit gaat miljoenen euro’s kosten aan gemeenschapsgeld en met een zeer onzekere opbrengst. De financiële positie van de gemeente Groningen is niet rooskleurig. Sterker, er is bijna geen geld meer voor nieuw beleid en om dan te werken aan een dergelijk plan met een twijfelachtige financiële onderbouwing blijf ik stuitend vinden.

Uiteraard moet een gemeente vooruit plannen, maar dit huidige plan vind ik maatschappelijk onverantwoord, juist in deze tijden. Mijn hoop is dat de Groningers, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, worden verblijd met een groen Stadspark, met kleinschalige en voor regionaal gebruik interessante voorzieningen.

Tegen de raad zeg ik: zet dit verschrikkelijke plan aan de kant en maak waar wat in de diverse partijvoornemens en begroting wordt beloofd. Daarmee blijft GroenLinks haar naam waardig en maakt Groningen de groene ambitie pas echt waar.


Harrie Hartel is inwoner van Groningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu