Opinie: Staten kunnen geheimhouding opheffen

Werkzaamheden aan de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen. Foto: DVHN

In het hoofdredactioneel commentaar van donderdag 19 november besteedt Gerdt van Hofslot aandacht aan de geheimhouding rond de ombouw van de zuidelijke ringweg van de stad Groningen. Leden van Provinciale Staten en van de Groningse gemeenteraad zijn achter gesloten deuren geïnformeerd over de moeizame onderhandelingen tussen de aannemer en de projectorganisatie en mogen daar in het openbaar niet over praten. Bepaalde fracties willen de geheimhouding graag opheffen, maar dat kan niet, zo stelt Van Hofslot. „Leden van de gemeenteraad en de Staten kunnen strikt genomen niet zelf de geheimhouding opheffen die hen is opgelegd. Dat kan alleen het bestuursorgaan dat hen van de informatie heeft voorzien”, zo stelt hij.

Dat is helaas een hardnekkig misverstand. De Provinciewet (artikel 25) zegt uitdrukkelijk dat Provinciale Staten zelf bepalen of de opgelegde geheimhouding blijft voortbestaan. Zij kunnen dus zelf de geheimhouding bij meerderheid van stemmen opheffen, ook als die door Gedeputeerde Staten is opgelegd. Dat geldt zowel voor de inhoud van de stukken die aan PS zijn overgelegd als voor hetgeen in de besloten vergadering is behandeld. De Gemeentewet zegt hetzelfde als het gaat om de gemeenteraad. Vreemd is dat niet, want Provinciale Staten en de raad staan, als democratisch gelegitimeerde organen, aan het hoofd van de provincie respectievelijk de gemeente en moeten zelf beoordelen of de geheimhouding terecht is opgelegd.

Of het wel wenselijk is dat de geheimhouding wordt opgeheven, is een vraag van heel andere orde. Daar moeten de fracties in Provinciale Staten en de raad maar eens flink over gaan steggelen. Zij gaan er uiteindelijk over, niet de gedeputeerde of de wethouder. Het is allemaal onderdeel van het politieke spel, maar om dat spel te kunnen spelen is kennis van de staatsrechtelijke spelregels zeker geen overbodige luxe. Daar zou best wel wat meer aandacht voor mogen zijn.

Han Warmelink is oud-lid van de Noordelijke Rekenkamer

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu