Meeste 18-jarigen zijn nog niet klaar voor volledige zelfstandigheid. Stel daarom studentenstewards aan tegen studentenoverlast | opinie

Er wordt van alles geprobeerd om studentenoverlast in Groningen tegen te gaan, maar veel helpt het allemaal niet, stellen een aantal bewoners uit de Zeeheldenbuurt. Volgens hen wordt er te weinig gekeken naar de oorzaak van het overlastgedrag.
Lees meer over
Opinie

In de afgelopen weken publiceerde deze krant diverse artikelen over de overlast van studenten in de oudere wijken in de stad. Harde muziek, luidruchtige gesprekken en dronkemansgebral tot diep in de nacht.