Opinie: Steun groen en lokaal in de crisis

Open dag bij HempFlax in Oude Pekela in 2019, voorbeeld van een bedrijf dat lokale grondstoffen gebruikt. Foto Archief DvhN

Woensdag behandelt een Statencommissie het plan van de provincie Groningen om 11,5 miljoen uit te trekken om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Laat dat geld vooral bijdragen aan het welzijn, door lokale en ‘groene’ bedrijven te steunen.
Lees meer over
Opinie

De economie is wereldwijd tot een dieptepunt gedaald door de coronacrisis. Wij Groningers hebben hier ook last van. Gelukkig bepalen wij met z’n allen hoe we uit deze crisis gaan komen. De economie wordt immers bepaald door ons eigen gedrag. Het is nu tijd voor verandering van onze economie, zodat deze weer bestendig wordt voor de toekomst. Dit is de kans om niet alleen in te zetten op de financiële kant van de economie, maar juist op het welzijn van ons allemaal, op lokaal ondernemerschap en op circulaire productie.

Brede welvaart draagt bij aan geluk

Onze welvaart wordt nu berekend met het bruto binnenlands product (bbp). Dit is de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten. Dan rijst bij ons de vraag: is het bbp nou echt de sleutel tot ons geluk? Worden wij mensen gelukkig van alleen maar consumeren? Ja, even heb je een geluksgevoel als je dat prachtige badpak voor de zomer hebt gescoord. Maar het geluk is vele malen groter als je hiervan kunt genieten; bij een zwemplas in de natuur, met een heerlijk zonnetje en vrienden om dit gevoel mee te delen. Wat wij nodig hebben is ons gelukkig voelen! Dit betekent dat we niet alleen naar groei en winst moeten kijken, maar naar bedrijven die een bijdrage leveren aan dit geluksgevoel. Aan het welzijn van ons allemaal: de brede welvaart.

Brede welvaart kun je dus vergelijken met geluk. Want brede welvaart is: je veilig voelen, gezond zijn, een inkomen en baanzekerheid hebben, je persoonlijk kunnen ontwikkelen, maar ook wonen in een schone omgeving en tijd hebben voor maatschappelijke betrokkenheid en sociale relaties. Het is aan de overheid om de focus te leggen op bedrijven die ons helpen deze brede welvaart te verhogen. De provincie Groningen wil 11,5 miljoen uittrekken om op korte termijn de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verminderen voor culturele en maatschappelijke instellingen, de arbeidsmarkt en bedrijven. Geld dat kan bijdragen aan het vergroten van de brede welvaart.

Lokaal ondernemerschap

Tijdens de coronacrisis kwam al snel de oproep ‘#kooplokaal’, maar waarom kwam deze oproep nu pas? Wij hebben zoveel mooie bedrijven in onze provincie. De snackbar om de hoek die friet verkoopt van de lokale aardappelboer, de groenteboer met lokaal geteelde groente en planten van de kweker in de eigen wijk. #Kooplokaal betekent dat het lokale midden- en kleinbedrijf weer de waardering krijgt die ze behoort te krijgen. Lokale bedrijven maken onze omgeving mooier. Mkb’ers wonen en recreëren in hetzelfde gebied als hun klant en investeren daarom vaak in de directe omgeving. Denk aan tenues voor het lokale voetbalteam of een bijdrage aan het opknappen van een buurt- of wijkcentrum. De overheid zou alleen moeten investeren in het mkb en niet in steunpakketten voor grote bedrijven die vaak al minder belasting betalen en niet bijdragen aan de brede welvaart.

Recyclen

Bedrijven in onze provincie zijn al lang bezig om productielijnen groen en circulair te maken. Dit betekent het gebruik van natuurlijke materialen die gerecycled kunnen worden. Op deze manier zijn minder tot geen nieuwe grondstoffen nodig en wordt afval gezien als een grondstof. Bij HempFlax in Pekela maken ze van hennep isolatiemateriaal voor woningen. Lichtgewicht spaanplaat dat beter is voor de rug van de timmerman. Ook produceren ze hennepstrooisel als ondergrond voor de kooien van konijnen of cavia’s. Het is van belang dat de provincie dit soort initiatieven extra ondersteuning biedt. Dat kan met financiële hulp, maar ook door op zoek te gaan naar bedrijven die bijdragen aan de circulaire keten en dus lokale grondstoffen gebruiken. Door juist dit soort bedrijven te zoeken en te promoten, versterken we onze lokale economie en lokale werkgelegenheid.

Kortom: nu investeren in de economie betekent inzet op brede welvaart en gaan voor lokaal ondernemerschap en circulaire economie. Zodat we samen een mooie toekomst voor onze provincie maken.


Nadja Siersema-Orsel en Melissa van Hoorn zijn Statenlid in de provincie Groningen voor GroenLinks.

Nieuws

menu