Strijden voor een hoogleraar Fries? Laten we stoppen met overal trots op te willen zijn | opinie

De Friese vlag voor het academiegebouw van de RUG. Foto: Shutterstock

Het is hoog tijd voor een keuze tussen taal als folklore en taal als communicatiemiddel, stelt Gerard Stout. Een hoogleraar is daarvoor wat hem betreft niet nodig. Hij pleit ervoor te stoppen met overal trots op te willen zijn.
Lees meer over
Opinie

Anonieme strijders voor het Fries verscheurden bij het academiegebouw in Grins de vlag met de pompeblêden. Een wanhoopsdaad om een hoogleraar Fries te behouden. Aanstichter Herman van Vliet komt uit de kast en pleit voor meer trotse Friezen (‘De Friezen zijn niet trots genoeg op het Fries’, DvhN, 03-12). Dergelijke acties met nadruk op een Friese, Drentse, Groningse – Nedersaksische – identiteit ondergraven juist draagvlak voor minderheidstalen.