Opinie: Terechte kritiek Rekenkamer op kapbeleid Groningen

Bomenkap bij het Sterrebos bij de oprit naar de Zuidelijke Ringweg. Foto: Peter Wassing

In het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het kapbeleid, dat woensdag in de gemeenteraad in Groningen wordt behandeld, zijn de conclusies niet mals. Aan maar liefst 7 van de 17 beleidsnormen wordt niet voldaan.

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie bevestigt onze ervaring dat er erg veel schort aan het kap- en bomenbeleid in de gemeente Groningen. Uit het rapport komt het volgende naar voren:

Bomen staan in de ontwerpfase van projecten niet hoog op de aandachtslijst, en het inpassen ervan komt pas laat in beeld. De belangen uit het college-akkoord zijn strijdig met elkaar en de bomen verliezen het bijna altijd van de andere belangen. Waar in andere gemeenten informatie via een bomenkaart online beschikbaar is, zit Groningen nog in het analoge tijdperk, en is monitoring door de gemeenteraad en belanghebbenden zeer ingewikkeld of onmogelijk. Aangenomen moties worden niet omgezet in concrete afspraken en blijven onuitgevoerd. Verleende kapvergunningen zijn juridisch dichtgetimmerd, maar er vindt geen beoordeling plaats of het besluit redelijk is geweest. Bomenbelangenorganisaties worden buiten de planvorming gehouden. De vraag of iemand belanghebbend is wordt te strikt opgevat.

Goedmaker

Wat ons betreft mist in het rapport nog dat er veel te makkelijk gegrepen wordt naar compensatie als goedmaker voor de kap van bestaande bomen. Waarden van bomen nemen exponentieel toe met de leeftijd. Dit geldt voor de positieve bijdragen van bomen aan de gezondheid, ecologie, CO2-opname, waarde van woningen, klimaat, verkoeling in hete zomers, schone lucht, leefgebied voor dieren, et cetera. Een boom van 50 jaar valt enkel te compenseren met een boom van 50 jaar.

Mentaliteitsverandering nodig

De commissie geeft veel duidelijke aanbevelingen naar aanleiding van de conclusies, en wij hopen van harte dat het gemeentebestuur die werkelijk serieus neemt en omzet in daden. Daar zal echter een mentaliteitsverandering bij ambtenaren en lef van het college om op haar eigen beleid te reflecteren voor nodig zijn. Het tweekoppige beleid waarin aan de ene kant inwoners mooie initiatieven voorgeschoteld krijgen als geveltuintjes en bijenlinten, maar aan de andere kant geconfronteerd worden met grootschalige kap moet nu daadwerkelijk stoppen. Er blijft op deze manier geen boom overeind.

Liever geen oude bomen

In hoeverre de oogst van biomassa nog een rol speelt in dit geheel is ons niet duidelijk, aangezien er in een rapportage uit 2012 aan het gemeentebestuur gesuggereerd wordt dat de gemeente bomen het beste niet ouder kan laten worden dan 40 à 50 jaar omdat ze daarna meer onderhoud vergen en dus meer gaan kosten.

Het zou mooi zijn als wij onze Werkgroep in de toekomst kunnen opheffen wanneer dit gemeentebestuur - met GroenLinks als grootse partij – werkelijk groen beleid gaat voeren zoals van ze verwacht mag worden in deze ecologische en klimaatcrisis.

Noël Swennenhuis en de Werkgroep Bomen Groningen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu