Opinie: Terechte kritiek Rekenkamer op kapbeleid Groningen

Bomenkap bij het Sterrebos bij de oprit naar de Zuidelijke Ringweg. Foto: Peter Wassing

In het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het kapbeleid, dat woensdag in de gemeenteraad in Groningen wordt behandeld, zijn de conclusies niet mals. Aan maar liefst 7 van de 17 beleidsnormen wordt niet voldaan.
Lees meer over
Opinie

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie bevestigt onze ervaring dat er erg veel schort aan het kap- en bomenbeleid in de gemeente Groningen. Uit het rapport komt het volgende naar voren:

Nieuws

menu