Opinie: Terug naar school met vertrouwen als basis

'Lieve kinderen, wij missen jullie. Blijf gezond.', was de boodschap achter de ramen van CBS het Octaaf in Assen. Maandag gaan de basisscholen weer open. Foto: Marcel Jurian de Jong

Nu maandag de basisscholen weer open gaan komt het aan op onderling vertrouwen. Dat geeft hoop en perspectief op de verandering die we nodig hebben om deze situatie te overwinnen.

Komende maandag gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd deels terug naar hun vertrouwde school. Na weken hun onderwijs op afstand vanuit huis te hebben gegeven, gaan de leerkrachten dit weer doen in hun eigen schoolgebouw. In de afgelopen periode zijn, naast de beperkingen, talenten en mogelijkheden ontdekt en verder ontwikkeld bij leerlingen en bij leerkrachten. In de hernieuwde ontmoeting die nu volgt, is vooral vertrouwen de basis.

Vertrouwen is niet iets wat je moet krijgen, wat je moet verwachten of wat je denkt verdiend te hebben. Vertrouwen moet je geven, ieder vanuit het eigen perspectief.

Vertrouwen in de school

Geef de school en bestuur het vertrouwen dat ze al het mogelijke zullen doen om uw kind de veiligheid te bieden die wordt gevraagd. Dat er aandacht is voor het welzijn en welbevinden van uw kind. Dat de school aansluit bij de mogelijkheden van uw kind en niet gaat vervallen in inhaalstress en ratraces . Ondanks allerlei verhalen in de media over leerachterstanden. Ik deel de opinie dat achterstand een relatief begrip is. Ik citeer Luc Stevens (21-04-2020): “Achterstand ten opzichte van wie of wat? Ik kan maar één zinnig criterium bedenken en dat is achterstand ten opzichte van wat de leerling zou kúnnen of zijn potentieel. En dat is een algemene zorg: in het gestandaardiseerde, selecterende onderwijssysteem dat wij praktiseren komen in beginsel alle leerlingen tekort en kan aldus met een gerust hard gesproken worden over algemeen onderpresteren. Voor de groepen leerlingen die voor hun leraren moeilijk bereikbaar zijn (waaraan terecht veel aandacht wordt besteed) zou in geval van het huidige afstandsonderwijs hoogstens van een versnelling van die achterstand ten opzichte van hun eigen potentie kunnen worden gesproken”.

Vertrouwen in de docenten

Geef de leerkrachten het vertrouwen dat ze toegewijd, veerkrachtig, bewust van hun verantwoordelijkheid en bekwaam zijn om te improviseren en zo hun werk te kunnen doen. Dat ze oog hebben voor de individuele verschillen en dat ze professionals zijn. En dat ze willen werken aan eigenaarschap, kansengelijkheid, maatwerk en met ruimte voor het eigen leerproces van kinderen. Stel de leerkracht in staat zelf keuzes te maken, zodat ze zich minder door de methodes hoeven te laten leiden. En laat ze de flexibelere manieren om met kinderen en ouders in contact te staan behouden.

Vertrouwen in de kinderen

Geef de kinderen het vertrouwen dat het goed komt. Ook zij verkeren in een ‘vreemde’ situatie die niet altijd of helemaal niet wordt begrepen. Dit kan gevoelens van onzekerheid en angst oproepen. Het vraagt temeer de inzet van het de pedagogische kwaliteiten van de leerkrachten en de ruimte die ze nodig hebben om deze kwaliteiten in te zetten voor het welzijn en welbevinden van de kinderen. Ook als leerlingen zijn ze thuis zelfstandig aan de slag gegaan en is er meer dan ooit een beroep gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Voor straks zou dit kunnen betekenen dat er meer keuzevrijheid is in het curriculum en dat er meer aandacht komt voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en het meedenken wat voor hen belangrijk is en gaat worden.

Vertrouwen geven is de basis voor het weer naar school gaan. Het geeft hoop en perspectief op de verandering die we nodig hebben om deze situatie te overwinnen, zeker voor de kinderen!

Jannes de Vries is orthopedagoog en GZ psycholoog

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu