Opinie: Terug naar school met vertrouwen als basis

'Lieve kinderen, wij missen jullie. Blijf gezond.', was de boodschap achter de ramen van CBS het Octaaf in Assen. Maandag gaan de basisscholen weer open. Foto: Marcel Jurian de Jong

Nu maandag de basisscholen weer open gaan komt het aan op onderling vertrouwen. Dat geeft hoop en perspectief op de verandering die we nodig hebben om deze situatie te overwinnen.
Lees meer over
Opinie

Komende maandag gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd deels terug naar hun vertrouwde school. Na weken hun onderwijs op afstand vanuit huis te hebben gegeven, gaan de leerkrachten dit weer doen in hun eigen schoolgebouw. In de afgelopen periode zijn, naast de beperkingen, talenten en mogelijkheden ontdekt en verder ontwikkeld bij leerlingen en bij leerkrachten. In de hernieuwde ontmoeting die nu volgt, is vooral vertrouwen de basis.