Opinie: 'Van het gas af, ook als het groen is?'

Biogasinstallatie in Leeuwarden. Foto Archief Jacob van Essen

Maandag bood het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Routekaart Groen Gas aan de Tweede Kamer aan. Hopelijk komt er daardoor eindelijk een stabiel investeringsklimaat.
Lees meer over
Opinie

We moeten van het aardgas af. Het maakt regio’s onleefbaar door aardbevingen en het is fossiel en stoot dus CO 2 uit. Gelukkig is er een alternatief: groen gas! Groen gas wordt gemaakt van biogas wat ontstaat door biomassa-reststromen zoals rioolwaterzuiveringsslib, mest, gft-afval et cetera te vergisten. Voor alle duidelijkheid: daar worden geen bomen voor gekapt. Heel circulair. Groen gas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas en kan het in alle toepassingen vervangen. Er is maar één probleem: er is veel te weinig van.