Waar eindigt de vrijheid van de kat? Laat Dierendag aanleiding zijn voor een nieuwe belangenafweging bij het houden van huisdieren | opinie

'Katten zijn vooral lustmoordenaars'. Foto: Shutterstock

De toename van de aantallen katten drukt op de vogelstand, stelt Herman Blom. Dierendag is volgens hem een goede aanleiding om te kijken naar een andere afweging tussen de belangen van katten en vogels.
Lees meer over
Opinie

Zijn de grenzen bereikt voor katten? Lange tijd was discussie taboe, maar de wal lijkt het schip te keren: de kat als huisdier raakt omstreden. Er lijkt een soort huisdierenschaamte te gaan ontstaan.