Een rijk natuurgebied mag je niet zonder slag of stoot opofferen: waarom blijft het zo stil rond de plannen voor de nieuwe wijk Suikerzijde in Groningen? | opinie

Geoorde fuut met jong in de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek. Foto: Alice Dekker

Het lijkt erop dat alle natuur opgeofferd mag worden voor woningbouw, als er maar vervangend gebied wordt aangelegd, stellen Noël Swennenhuis en Alice Dekker. Ze roepen iedereen op om zich uit te spreken voor behoud van de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek in Groningen.
Lees meer over
Opinie

In het pas verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, Grote opgaven in een beperkte ruimte , wordt gepleit voor meer natuur en voor het zorgvuldiger inpassen van woningbouw en duurzame energievoorzieningen.

Plannen gaan hier tegenin

Nieuws

menu