De waddenkust verdient grote investeringen. Alleen het ophogen van de dijken betekent verder niets voor de kust | opinie

‘De Wadden zijn van een onvergelijkbare schoonheid. Maar ondertussen zorgt klimaatverandering ervoor dat de zeespiegel stijgt.’ FOTO ACRHIEF LC

We weten prima hoe je de bescherming tegen hoog water in het Waddengebied moet verbeteren: met hogere dijken. Maar voor een structurele verbetering voor de kust van de Wadden zijn ook grote investeringen nodig, stellen Arno Brok en Cees Loggen.
Lees meer over
Opinie
Wadden

Maandag 20 juni komen de ministers Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en Jetten (Klimaat en Energie) naar de Toogdag voor de Wadden in Delfzijl om de verbetering van de Waddenkust te bespreken met bestuurders, ondernemers en belangenorganisaties uit de Waddenregio.

De Wadden zijn van een onvergelijkbare schoonheid. Veel mensen genieten van het ongerepte landschap, de dijken, vissersboten, eilanden, zeehonden en grote groepen vogels. Maar ondertussen zorgt klimaatverandering ervoor dat de zeespiegel stijgt. Dat betekent gevaar voor de bewoners en zouter water in de landbouw in Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Clusterbuien zorgen voor wateroverlast. En dit alles bedreigt de leefbaarheid van de kuststrook, een van de bijzonderste gebieden in Nederland.

Eenvoudige aanpak niet genoeg

Dijken worden steeds verder verhoogd om de veiligheid te vergroten. Maar in de afgelopen jaren is het besef gegroeid dat een eenvoudige aanpak niet genoeg is. Het ophogen van de dijken moet elke twintig jaar opnieuw gebeuren en betekent verder niets voor de kust. Een betere oplossing is dat je de kust van de Wadden echt langdurig leven inblaast. En dat betekent dat je niet alleen de veiligheid maar tegelijk ook de omgang met zout en zoet water verbetert, de leefbaarheid op peil houdt en kansen creëert voor natuur, economie en bereikbaarheid.

Vorig jaar hebben het Rijk en de Waddenregio samen de Agenda voor het Waddengebied 2050 opgesteld. Daarin staat dat we een veilig, veerkrachtig en vitaal Waddengebied willen. Dit jaar hebben we daarbij een lijst met grote projecten gemaakt. Projecten over bijvoorbeeld duurzame havens, energie, duurzame landbouw, verbetering van bereikbaarheid en toeristische ontwikkeling. En vóór alles: veiligheid tegen het hoge water en natuurverbetering.

Miljarden nodig

In de praktijk zijn er al wel voorbeelden van goede ontwikkelingen. Dijken hebben bijvoorbeeld ook grote betekenis voor de landbouw, de natuur en de recreatie. In Friesland staan bijvoorbeeld op meerdere plekken kunstwerken op de dijk. In Groningen maken we de dijk niet hoger en met steen, maar juist breder en groener. Zo wordt het veiliger en hebben ook de natuur, de boer en de recreant er wat aan. Als we dit soort ontwikkeling goed stimuleren, kan het Waddengebied zich ontwikkelen tot een exporteur van kennis voor klimaatadaptieve oplossingen in de vele delta’s die de aarde rijk is.

Om al deze plannen uit te kunnen voeren, is geld nodig, veel geld. Een eerste schatting is dat dit in de komende dertig jaar 10 tot 15 miljard euro kost. Vergeleken met de opbrengst van het Groningse aardgas is het bescheiden, maar het blijft een enorm bedrag. Dat geld moet bijvoorbeeld komen van bedrijven in de havens, provincies en gemeenten. De rijksoverheid heeft ook grote fondsen op het gebied van veiligheid, klimaatverandering, natuur en innovatie.

Wij stellen voor om uit te zoeken welke partijen hieraan willen en kunnen bijdragen. De waddenkust is uniek. De opgave om deze vitaal, veerkrachtig en veilig te houden en tegelijk de natuur te versterken is van een zeer groot belang. De rijksoverheid is nodig om dit samen met regionale partijen te doen; het Waddengebied is van ons allemaal.

Arno Brok is Commissaris van de Koning in Fryslân en voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied
Cees Loggen is gedeputeerde in de provincie Noord-Holland en voorzitter van het Waddenfonds

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nog geen toegang tot PREMIUM, abonneer je hier

Nieuws

menu