Geef in Groningen alleen ruimte aan nieuwe bedrijven als zij maatschappelijke waarde toevoegen aan de regio. Wederkerigheid moet de norm worden | opinie

Twee windmolens staan klaar om te draaien langs de N33 aan de zuidoostkant van het Eemshavengebied. Foto: DvhN

Nieuwe bedrijvigheid biedt volop kansen, maar gaat vaak ten koste van het Groningse landschap, stellen Robert de Wit en Jesper Bergsma. Zij pleiten daarom voor wederkerigheid als nieuwe norm voor het Groningse vestigingsbeleid.
Lees meer over
Opinie

De ruimte is schaars. Een veel gehoord mantra, maar ook voor de provincie Groningen aan de orde. Denk aan de uitbreiding van de Eemshaven met de Oostpolder, maar recenter nog de plannen voor de ontwikkeling rondom de A7-N33.

Deze nieuwe ontwikkelingen bieden veel kansen op het gebied van werkgelegenheid en die kansen moeten wij met beide handen aangrijpen.

Maar die kansen komen wel met een prijs. Een prijs die betaald moet worden door het Groningse landschap. Deze prijs willen wij best betalen, mits deze nieuwe bedrijven maatschappelijke waarde toevoegen aan de regio.

Profiteren is cruciaal

De mate waarin Groningers uit deze regio kunnen profiteren van de grootschalige ontwikkelingen in en rondom de Eemshaven en de regio A7-N33 is cruciaal voor het draagvlak voor de groei van deze industriegebieden. Dat geldt zowel voor omwonenden als voor ons.

Ook politiek draagvlak hangt hier namelijk in sterke mate mee samen. Wanneer we gronden herbestemmen voor nieuwe bedrijvigheid, waardoor we het niet kunnen gebruiken voor woningbouw, landbouw, natuur et cetera, moet daar voldoende economisch perspectief voor diezelfde regio tegenover staan.

Daarom is het bij uitstek voor een provincie als Groningen van belang om wederkerigheid als uitgangspunt te nemen voor nieuwe grootschalige ontwikkelingen. Wij willen ruimte geven aan nieuwe bedrijven, maar alleen als zij maatschappelijke waarde toevoegen aan de regio.

Maatschappelijke waarde

Deze maatschappelijke waarde bestaat bijvoorbeeld uit regionale werkgelegenheid. Waarbij de nieuwe werkgelegenheid banen oplevert voor inwoners uit de regio. Maar ook andere bijdragen die bedrijven leveren aan de regio kunnen maatschappelijke waarde toevoegen.

Bij het vergunnen van gronden, de uitbreiding en vestiging van bedrijven moet inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre en op welke manier wordt ingezet om maatschappelijke waarde toe te voegen aan de regio.

Die inzet zal van de bedrijven zelf moeten komen. De focus op wederkerigheid, op wat een onderneming terugdoet voor de omgeving, moet een nieuwe norm worden in het Groningse vestigingsbeleid.

Robert de Wit en Jesper Bergsma zijn beiden lid van de Provinciale Staten van Groningen namens het CDA

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nog geen toegang tot PREMIUM, abonneer je hier

Nieuws

menu