Opinie: Willen wij dikke stadse windmolens?

De Martinitoren was eeuwenlang maatgevend voor de bouwvoorschriften in de gemeente Groningen. Foto Archief DVHN

De gemeente Groningen peilt de animo onder de bevolking over de bouw van windmolens aan de rand van de stad. Willen Stadjers en Ommelanders echt molens hoger dan de Martinitoren?
Lees meer over
Opinie

Onlangs kreeg ik een enquête onder ogen over een mogelijk windmolenpark in de stad Groningen, aan de westkant bij Westpoort of aan de oostkant, bij de Stainkoeln. De vragenlijst is opgesteld in opdracht van de Dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen (OIS). Ik ben bezorgd over deze enquête, omdat het bijna voelt alsof we als burgers een situatie in gerommeld gaan worden waarvan we de gevolgen niet overzien. Dat er geënquêteerd wordt is mooi. Maar in de vragenlijst staan opmerkelijke zaken, zoals dat bouwen van deze molens bij de stad rechtstreeks verband houdt met het stoppen van de gaswinning in onze provincie. Dat is flauwekul. We gaan immers de komende jaren op ongekende schaal gas uit het buitenland importeren, met of zonder ‘ons eigen gas’.

Tegen de stroom in?