Het milieu heeft blijkbaar hogere prioriteit dan de aanpak van verkeersonveiligheid. In zes jaar tijd is er niets gedaan aan de problematiek van gevaarlijke bermen | opinie

Op de plek van het ongeval in Havelte zijn bloemen gelegd. Foto: Wilbert Bijzitter

Goos Gosling Slotegraaf waarschuwde zes jaar geleden in deze krant al eens voor gevaarlijke grasbermen. na het recente drama bij Havelte roept hij onze provinciale bestuurders op om deze problematiek eindelijk eens serieus te nemen.
Lees meer over
Opinie

Zes jaar geleden (!) schreef ik op deze plek een artikel onder de kop: ‘Grasbermen met bomen; een dodelijke combinatie’. Hetzelfde artikel zou ik zonder enig probleem weer kunnen plaatsen, want sinds die tijd is er aan de problematiek van gevaarlijke (ik zeg: dodelijke) bermen in Nederland niets gedaan. Nog steeds vallen er, vaak jonge, verkeersslachtoffers door gevaarlijke bermen in het landelijk gebied. Het recente drama bij Havelte is een zoveelste voorbeeld.

We moeten helaas constateren dat er de laatste decennia weinig aandacht is geweest voor verkeerveiligheid. Maatregelen in het verkeer stonden veelal in het teken van het milieu: snelheidslimieten om uitstoot te verminderen, maatregelen tegen geluidsoverlast, stimulering van elektrisch rijden, et cetera. Het leek wel alsof de aanpak van de milieuproblematiek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een hogere prioriteit kreeg dan de aanpak van verkeersonveiligheid.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bevestigt in onderzoek dat gevaarlijke bermen oorzaak zijn van veel ernstige eenzijdige ongevallen, vaak met dodelijke afloop. Hun onderzoek geeft een diepte-analyse van de problematiek en geeft handvaten voor oplossingen. Dit onderzoek stamt uit 2011 (!).

Licht aan de horizon

Maar er gloort licht aan de horizon. December 2018 heeft de regering het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepubliceerd. Onder het motto ‘Veilig van deur tot deur’ worden negen beleidsthema’s geformuleerd. Binnen het thema ‘Veilige infrastructuur’ vinden we het subthema ‘Veilige bermen’. Een beetje weggestopt dus, maar wel degelijk concreet onderdeel van wat men noemt risicogestuurd beleid.

Dit is een mooie stap in de goede richting. Echter, het formuleren van beleid is één ding, het realiseren van maatregelen is absoluut een ander en blijkt in de praktijk maar al vaak weerbarstig.

Het zijn juist de landelijke gebieden in Nederland die zuchten onder de problematiek van onveilige bermen. Het gros van deze ongevallen vindt plaats op landelijke 80-km wegen. De Provincie Drenthe en/of Groningen zouden pro-actief input en invulling moeten geven aan het nationale programma dat nog ontwikkeld dient te worden. Laat Drenthe en Groningen als provincies met veel landelijk gebied in dezen voorop lopen.

Niet bijster ingewikkeld of duur

Ik roep de provinciale bestuurders en statenleden dan ook op te komen met concrete voorstellen. Daarbij ben ik gaarne bereid ze hierbij van advies te dienen; een plan van aanpak ligt al zes jaar op mijn bureau te wachten om te worden uitgevoerd. Het is niet bijster ingewikkeld of duur, het kan zelfs goeddeels budgetneutraal worden uitgevoerd. De noodzakelijke investeringen worden vrijwel volledig terugverdiend door sterk afnemende bermonderhoudskosten.

Ik schrijf dit alles ter informatie en als oproep aan onze provinciale bestuurders, maar vooral opdat ik niet genoodzaakt ben over zes jaar weer een nieuwe versie van dit artikel te moeten schrijven.

Drs. Goos Gosling Slotegraaf is oud verkeerskundig onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nog geen toegang tot PREMIUM, abonneer je hier

Nieuws

menu