Zijn er echt méér ijsberen? Het bijstellen van een al te sombere verwachting kan niet simpelweg worden vertaald naar optimisme wat betreft klimaatverandering | opinie

'Het bijstellen van een te sombere verwachting betekent niet simpelweg dat klimaatverandering niet bestaat.' Foto: Shutterstock

In een opiniestuk noemde Jakob Hoogakker de klimaatrapporten van het IPCC te alarmistisch. Kan zo zijn, maar daaruit kan je niet automatisch concluderen dat er geen enkele reden is tot zorg, stelt Frans van Beek.
Lees meer over
Opinie

Volgens Jakob Hoogakker leven we slechts in een warme periode waartegen we ons moeten wapenen, en is er absoluut geen reden tot paniek (‘Is er echt sprake van een klimaatnoodtoestand?’, DvhN , 08-10). De klimaatrapporten van het IPCC noemt hij steevast te alarmistisch.