Moeten alle eerstejaars op het mbo worden toegelaten tot KEI-week Groningen? Dit is de uitslag van de Stelling van de dag

Jongeren tijdens de laatste Keiweek in Groningen, waarin aankomende studenten kennis maken met de stad en het verenigingsleven.

Jongeren tijdens de laatste Keiweek in Groningen, waarin aankomende studenten kennis maken met de stad en het verenigingsleven. Foto: Archief Corné Sparidaens

‘Mbo-ers kunnen dit jaar meedoen aan KEI-week’, juichte de organisatie van de jaarlijkse introductieweek van eerstejaars studenten in Groningen in de kop boven een persbericht. Maar even verderop in de tekst bleek dat het iets genuanceerder lag.

Slechts vijftig van de enkele duizenden mbo-ers die het komende studiejaar aan hun opleiding beginnen, worden toegelaten tot een van de grootste studentenintroducties van Nederland. Dat is in verhouding minder dan een handjevol. Moeten álle eerstejaars op het mbo worden toegelaten?

Ja, zegt 67 procent van de deelnemers. ,,Geen verschil maken welke soort opleiding ze doen. Een mbo-opleiding is gelijk aan al die andere’’, schrijft een deelnemer. ,,Wat is dat toch voor onzin, dat een KEI-week gekoppeld moet zijn aan opleidingsniveau?’’, vraagt een ander zich af.

Tegenstanders (33 procent) vinden dat een mbo-opleiding niet per se gelijk is aan een hbo- of universitaire studie: ,,In mijn ogen zijn mbo’ers, hoe waardevol voor de samenleving ook, géén studenten. Een student is iemand die universitair onderwijs geniet. Dat iemand op het mbo ook student genoemd wordt, is mijn inziens een verkrachting van het begrip. Waar studeer je? Op de kleuterschool.’’

,,Mijn dochter is nog 15 als ze naar het mbo gaat. Die hoeft van mij nog niet ondergdommpeld te worden in het studentenzuipfestijn. Haar tijd komt nog wel. Vanaf 18 jaar is prima om mee te doen aan de KEI-week’’, schrijft een andere tegenstander.