Stelling van de dag: Deelscooters zijn eerder een probleem dan een oplossing

'Ik zie volstrekt gezonde studenten, die eerst altijd fietsten, nu op een scooter zitten.''

Natuurlijk is het handig dat je voor een prikkie heen en weer kan zoeven, maar deelscooters zorgen ook voor meer (elektrisch) motorisch verkeer in binnensteden waar de fiets gangbaar is. Om over parkeerperikelen nog maar te zwijgen.

De gemeente Groningen wil de operators van de deelscooters verantwoordelijk houden voor overlast. Zo kregen slechts 2 van de 3 bedrijven die de elektrische scooters wilden uitrollen in de stad daar een vergunning voor. Dat neemt niet weg dat ook de felgroene GO Scooters nog rondrijden, want de gemeente kan moeilijk verbieden dat ze op privé parkeerplekken gestald worden.