Stelling van de dag: Ik ga mijn levensstijl veranderen

Wateroverlast in Zuid-Limburg. ANP SEM VAN DER WAL

Internationaal wordt verontrust gereageerd op het nieuwe rapport van het IPCC, het internationale klimaatpanel van de VN. Is het voor jou aanleiding om jouw levensstijl te veranderen?

In het nieuwe IPCC-rapport, dat gisteren is gepresenteerd, wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog mogelijk is de gemiddelde temperatuur op aarde hooguit 1,5 graad te laten stijgen.

Een belangrijke verklaring voor de opwarming is de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Volgens onder meer VN-secretaris-generaal Antonio Guterres moet er daarom een einde komen aan de winning van kolen, olie en gas.

Volgens de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg bevestigt het rapport wat we al lang weten, maar kunnen we de ergste consequenties nog voorkomen. Er zijn ook sceptici die twijfelen aan de uitkomsten van het rapport; of op zijn minst aan hoeveel een individu nog kan veranderen door zijn of haar levensstijl aan te passen.

Ben jij voornemens jouw levensstijl aan te passen om zo minder impact op het klimaat te hebben?

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
Stelling van de dag
menu