Stelling van de dag: Ik merk weinig van de toegenomen agressie

Foto ter illustratie. Foto: Engin Akyurt|Unsplash

In vergelijking met landen om ons heen zijn wij in Nederland behoorlijk agressief, blijkt uit onderzoek. Agressie tegen werkenden komt hier twee keer zoveel voor als gemiddeld in Europa.

Dat kon wel eens met onze volksaard te maken hebben, denkt agressie-expert Riks Ytsma. ,,De koopmansgeest is hier heel sterk. Organisaties wegen continu af wat het ze kost of oplevert als ze werk maken van een incident, en meestal is het financieel gunstiger om het maar te laten zitten.’’