Stelling van de dag: Onze boeren zijn belangrijker dan het milieu

Maken koeien door de stikstofproblemen straks niet langer deel uit van het Nederlandse landschap? Foto: Martin Mooij

Vandaag trekken boeren weer massaal naar het Malieveld om te protesteren. Ze zijn boos over het feit dat boerenbedrijven moeten verdwijnen om de milieu- en klimaatdoelstellingen van de overheid te halen.

Een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert: áls de overheid echt werk maakt van de stikstofdoelen, gaat veel landbouw verdwijnen. Het kabinet kán de klimaat-, natuur- en milieudoelen halen die het zichzelf heeft gesteld. Maar dat zal wel tot gevolg hebben dat er in provincies als Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel amper landbouw meer mogelijk zal zijn.

Is dit een onvermijdelijk gevolg van de klimaateisen waaraan we met z’n allen willen voldoen? Moeten we leren leven met het idee dat er in de toekomst minder koeien in de wei staan? Kunnen we niet anders om het milieu te redden? Of zijn onze boeren belangrijker dan het milieu en moeten we dit koste wat kost voorkomen?

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
Stelling van de dag
menu