Is het prima dat de NAM stadionsponsor wordt van FC Emmen? 'Mooi gebaar van een bedrijf dat alles fout doet', is een reactie op de Stelling van de Dag

Met de NAM als sponsor verandert er niets aan de huidige stadionnaam De Oude Meerdijk.

Met de NAM als sponsor verandert er niets aan de huidige stadionnaam De Oude Meerdijk.

Met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft FC een nieuwe stadionsponsor, zo werd zondag bekendgemaakt. Een bedrijf dat vanwege de aardbevingen in Groningen, de oliewinning in Drenthe en het mogelijk injecteren van afvalwater in de grond bij Schoonebeek niet bepaald onomstreden is.

De uitkomst van de stelling 'Prima dat de NAM stadionsponsor wordt van FC Emmen' was op een haar na fifty-fifty. Om precies te zijn was 50,4 procent van de deelnemers het eens en 49,6 procent oneens met die bewering.

'Wellicht is dit de start voor een bredere vorm van samenwerking met tal van regionale bedrijven om te investeren in een nieuw stadion. De tijd dringt. Stilstand is achteruitgang', reageert een eens-stemmer. Een ander stelt voor: 'En Gasunie sponsor van Groningen. Doet men eindelijk eens iets goeds terug.'

'Negatief imago straalt ook af op de club'

Achterdocht blijft er wel bij de eens-stemmers: 'Als de NAM daar brood in ziet, waarom niet? Ik vraag me wel af waarom in de lieve vrede de NAM het nodig vindt reclame voor zichzelf te maken. Bij de supermarkt kan ik niets van ze kopen.' En iemand merkt cynisch op: 'Mooi gebaar van een bedrijf dat verder alles fout doet'. Een ander vult aan: 'Maar wel met een kanttekening. Vergeten ze niet ook de mensen in Groningen te 'sponseren'.

De tegenstemmers zijn nog wantrouwender: 'Het voelt als mea culpa. De NAM heeft veel schade aangericht. Velen zal dit nog lang heugen. Ik zou ze deze "eer" niet gunnen.' Een ander denkt dat deze sponsor slecht is voor FC Emmen. 'Sponsors moeten van onbesproken gedrag zijn, een negatief imago straalt ook af op de club.'

 

Een andere tegen-stemmer is feller: 'Onze ondergrond vervuilen en dan mooi weer spelen met de sponsoring van een voetbalcub? Laat de NAM voor iedereen in Drenthe een fabriek voor schoon water bouwen, goed voor werkgelegenheid, voor onze kinderen en voor onze drinkwatervoorziening! Over Groningen nog maar niet te spreken!'

En weer een andere 'oneens'-stemmer schrijft: 'Een club die zegt een club van het volk te zijn - daar waar de provincie voor Noord-Drenthe anderhalve maand geleden 4,5 miljard compensatie vraagt vanwege de bevingen -  en die dan anderhalve maand later de NAM als stadionsponsor aankondigt, slaat de plank volledig mis.'