Stelling van de dag: Verlagen maximumsnelheid is enige manier om N34 veiliger te maken

Autoweg N34. Foto: Marcel Jurian de Jong

Maan automobilisten niet om 100 kilometer per uur te rijden op de N34, vindt de Partij voor de Dieren. Verlagen van de maximumsnelheid naar 80 is een logischer keuze om de veiligheid te verhogen. Mee eens?

Gedeputeerde Staten wil tijdelijke maatregelen om de veiligheid op de N34 te bevorderen. Eén daarvan is dat de provincie in een campagne aandacht vraagt voor te langzaam rijden. Dat zou inhalen uitlokken, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Statenlid Renate Zuiker van de PvdD is het niet eens met die oproep om harder te rijden, of in ieder geval niet minder hard dan de aangegeven maximumsnelheid: „Het lijkt me dat het echt niet veiliger wordt als je mensen gaat manen om sneller te rijden dan ze willen.”

Zuiker pleit voor het verlagen van de maximumsnelheid naar 80 km per uur. „Je moet ontspannen rijden”, vindt Zuiker. „Daarmee is de verkeersveiligheid het meest gediend. Daarnaast is het ook beter voor de uitstoot van CO2 en stikstof als we wat langzamer rijden.”

Mee eens?

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
Stelling van de dag
menu